Kost hevige sneeuwval werknemer een vakantiedag?

12 december 2017 | Door redactie

Nederland was afgelopen week behoorlijk ontregeld door de hevige sneeuwval. Veel werknemers werkten hierdoor thuis, maar dat was niet voor iedereen mogelijk. Moet de werknemer in zo’n geval een vakantiedag opnemen?

Door de slechte weersomstandigheden konden veel werknemers de afgelopen week niet op het werk verschijnen. De meeste werkgevers losten dit op door werknemers de mogelijkheid te geven om een dag thuis te werken. Maar dit is natuurlijk niet mogelijk voor alle beroepsgroepen, denk aan werknemers in de zorg of in het onderwijs. Als het advies van de Rijkswaterstaat ‘code rood’ is, betekent dit nog niet dat dit een vrijbrief is voor werknemers om thuis te blijven. Zij zijn dan in principe gewoon verplicht om te komen werken. Is dit voor de werknemer geen mogelijkheid, dan kan de werkgever met de werknemer afspreken dat hij hiervoor een vakantiedag opneemt.

WW-uitkering bij langdurige extreme weersomstandigheden

Voor werknemers die buiten werken (zoals bouwvakkers), zijn vaak in de cao afspraken gemaakt over het wel of niet werken bij slechte weersomstandigheden. Liggen de werkzaamheden in uw organisatie langere tijd stil door extreme weersomstandigheden, dan komen werknemers mogelijk in aanmerking voor een WW-uitkering. Vaak moet een werkgever dan wel eerst een periode zelf het loon doorbetalen (de zogenoemde eigenrisicoperiode).