Vakantiedagen

Werknemers hebben jaarlijks recht op vakantiedagen om te herstellen van de gedane arbeid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. De wettelijke vakantiedagen – vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week – zijn de dagen die in de wet zijn vastgesteld. Bij een voltijd dienstverband heeft een werknemer dus recht op 20 vakantiedagen per jaar. Daarnaast kunnen in de cao of arbeidsovereenkomst nog bovenwettelijke vakantiedagen zijn afgesproken. Wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het jaar van opbouw, zodat werknemers worden gestimuleerd om regelmatig vakantie op te nemen. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen na vijf jaar. Iedere werknemer, ongeacht of hij wel of niet geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, bouwt evenveel vakantierechten op.

Uitgelicht

Het verschil: vakantiedagen en adv-dagen

Of werknemers nu een vakantiedag of een adv-dag opnemen; op beide dagen zijn ze vrij. Toch zijn er belangrijke verschillen tussen vakantiedagen...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 30-07-2019

Vakantiedagen en jaarurensysteem

Met deze tool berekent hoeveel uren iedere werknemer per jaar moet werken als u gebruikmaakt van een jaarurensysteem en op hoeveel...

Rekentool
Microsoft Excelsheet
Publicatiedatum: 06-08-2019

Vakantiereglement

Iedere werknemer wil graag weten hoeveel vakantiedagen hij per kalenderjaar opbouwt. Maar het is ook buitengewoon praktisch als iedereen...

Reglement
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 13-08-2019

Vakantiekaart 2020

Deze tool biedt u een overzicht voor het registreren van de vakantiedagen van werknemers volgens de wettelijke regels. Sinds 2012 heeft...

Rekentool
Microsoft Excelsheet
Publicatiedatum: 23-09-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Veelgestelde vragen over de vakantieregels

Vakantiedagen Publicatiedatum 31-07-2019

U zult regelmatig tegen vraagstukken aanlopen over de vakantieregels. Denk aan het wel of niet kunnen opnemen van vakantie, wat te doen bij ziekte tijdens de vakantieperiode,...

Infographics

Delen van de vakantiedagen

Vakantiedagen Publicatiedatum 30-07-2019

Welke stappen kan de werkgever zetten om het delen van vakantiedagen tussen collega's mogelijk te maken?

E-learning

Opname van vakantiedagen
Videocollege
9 minuten
25-04-2016

Vraag en antwoord

Mogen we instellen dat vakantie pas een half jaar van tevoren is aan te vragen?
Voor werknemers die niet direct zicht hebben op de periodes waarin zij vakantiedagen willen opnemen, is het vervelend als collega’s direct aan het begin van het jaar vrij vragen. Als u wilt instellen dat werknemers niet eerder dan een half jaar voor de start van hun vakantie de vakantiedagen... Lees het hele antwoord