Vakantiedagen

Werknemers hebben jaarlijks recht op vakantiedagen om te herstellen van de gedane arbeid. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. De wettelijke vakantiedagen – vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week – zijn de dagen die in de wet zijn vastgesteld. Bij een voltijd dienstverband heeft een werknemer dus recht op 20 vakantiedagen per jaar. Daarnaast kunnen in de cao of arbeidsovereenkomst nog bovenwettelijke vakantiedagen zijn afgesproken. Wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het jaar van opbouw, zodat werknemers worden gestimuleerd om regelmatig vakantie op te nemen. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen na vijf jaar. Iedere werknemer, ongeacht of hij wel of niet geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is, bouwt evenveel vakantierechten op.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Veelgestelde vragen over de vakantieregels

Vakantiedagen Publicatiedatum 31-07-2019

U zult regelmatig tegen vraagstukken aanlopen over de vakantieregels. Denk aan het wel of niet kunnen opnemen van vakantie, wat te doen bij ziekte tijdens de vakantieperiode,...

Infographics

Delen van de vakantiedagen

Vakantiedagen Publicatiedatum 30-07-2019

Welke stappen kan de werkgever zetten om het delen van vakantiedagen tussen collega's mogelijk te maken?

E-learning

Opname van vakantiedagen
Videocollege
9 minuten
Publicatiedatum: 25-04-2016

Vraag en antwoord

Moeten we premies werknemersverzekeringen betalen over een nabetaling?
Als uw organisatie een nabetaling doet aan een ex-werknemer, moet u daarover misschien nog premies werknemersverzekeringen betalen. U bent die premies verschuldigd als de nabetaling aan deze drie voorwaarden voldoet:  De nabetaling is loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en... Lees het hele antwoord