Miljoenen voor misgelopen vakantiedagen

26 februari 2016 | Door redactie

Werknemers die bij ontslag na langdurige ziekte de uitbetaling van vakantiedagen zijn misgelopen omdat de Staat de vakantiewetgeving te laat heeft aangepast, kunnen tot 24 november 2016 een claim indienen bij Agentschap SZW. Voor de vergoedingen zijn miljoenen gereserveerd.

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs laten weten dat er € 7 miljoen opzij is gelegd voor de betaling van vakantiedagen (tools) die werknemers door een fout van de overheid zijn misgelopen. Het gaat om werknemers:

  • die tussen 23 november 1996 en 1 januari 2012 meer dan een half jaar ziek zijn geweest;
  • van wie de arbeidsovereenkomst is beëindigd voor of op 23 november 2016;
  • die na het einde van die arbeidsovereenkomst niet de vakantiedagen uitbetaald hebben gekregen waar zij volgens de Europese Arbeidstijdenrichtlijn recht op hebben (werknemers met een voltijd dienstverband hebben recht op minimaal twintig vakantiedagen per jaar).

Deadline voor indienen claim is uiterlijk 23 november 2016

Voor werknemers van wie de arbeidsovereenkomst voor of op 20 januari 2009 ten einde kwam, is de deadline om een schadeclaim in te dienen op 20 januari 2014 verlopen. Werknemers van wie het contract na 20 januari 2009 is beëindigd, kunnen uiterlijk vijf jaar na de beëindiging van het contract betaling van de vakantiedagen claimen (als zij de juiste informatie aanleveren). 23 november 2016 is de uiterste indiendatum. Een claim is te sturen naar Agentschap SZW, die tot dusver zo’n 1.300 vorderingen heeft ontvangen. Deze verwerkt de instantie op volgorde van ontvangstdatum.

Schadevergoeding door uitspraak Hoge Raad

De overheid moet de schadevergoedingen betalen vanwege een uitspraak van de Hoge Raad. Het hoogste Nederlandse rechtsorgaan stelde vorig jaar de Staat aansprakelijk voor vakantiedagen die werknemers hebben gemist omdat de wet nog niet was aangepast aan Europese voorschriften.