Vakbonden willen extra verlof voor werkende ouders

De vakbonden hebben afgelopen week het kabinet gevraagd met extra verlofmaatregelen te komen die werkende ouders moeten ontlasten tijdens de sluiting van de scholen en kinderdagverblijven. Werkgevers zouden vanuit een coronafonds compensatie moeten kunnen aanvragen voor dat betaalde verlof.

15 januari 2021 | Door redactie

Het kabinet heeft afgelopen week besloten de ‘harde lockdown’ in ieder geval te verlengen tot en met 9 februari 2021. Mogelijk kunnen de basisscholen en kinderdagverblijven eerder open, op 25 januari, maar dat is op dit moment nog niet zeker. Dit houdt in dat ouders werk, thuisonderwijs en zorg voor thuisblijvende kinderen voorlopig moeten blijven combineren. Steeds meer ouders komen hierdoor in de knel. De toegenomen druk op werkende ouders vergroot de kans op uitval en verzuim. Vakbonden FNV, CNV en VCP maken zich zorgen en hebben afgelopen week een brief gestuurd aan de Tweede Kamer en (inmiddels demissionair) minister Koolmees van SZW. De vakbonden pleiten voor extra verlofmaatregelen om ouders met zorgtaken tegemoet te komen en werkgevers hiervoor te compenseren.

Coronaverlof of coronafonds moet uitkomst bieden

In de brief schrijven de vakbonden uiteraard begrip te hebben voor de coronamaatregelen, maar dat de druk op werkende ouders tijdens de lockdown meer toeneemt. De vakbonden stellen voor om het calamiteitenverlof voor deze periode van toepassing te verklaren. Werkgevers zouden hiervoor gecompenseerd moeten worden via UWV of de SVB. Een tweede optie is het oprichten van een zogeheten coronafonds. De werkgever betaalt het loon over de verlofdagen door aan de werknemer en declareert het loon van die niet-gewerkte dagen bij het coronafonds. Het coronaverlof of het coronafonds kunnen ook worden ingezet voor werknemers die vanwege een coronabesmetting thuis in quarantaine moeten blijven.

Verlof zaak van organisatie zelf

De vakbonden wijzen erop dat het kabinet met de NOW (artikel) en de Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) al heeft aangetoond dat het mogelijk is om op korte termijn met werkbare regelingen te komen. De vakbonden menen dat als de politieke wil er is, het moet lukken om een regeling te ontwikkelen voor werkende ouders met zorgtaken.
Werkgeversvereniging AWVN vindt voorzichtigheid geboden rondom het toekennen van extra verlof of een eventueel landelijk fonds. AVWN wijst erop dat in feite iedereen, dus ook werknemers zonder (jonge) kinderen, met hetzelfde probleem te maken hebben. Als de ene groep werknemers vakantiedagen opneemt, betekent dit dat een andere groep meer moet werken. Dit kan alleen binnen de organisatie opgelost worden.