Verdiepingsartikelen

OR & afspraken over (on)bereikbaarheid van werknemers

OR en arbeidsomstandigheden | 6 minuten | 19-04-2024

Mede als gevolg van de coronacrisis is de bereikbaarheid van werknemers bij veel organisaties hoog op de agenda komen te staan. Als werkneme...

Dagdieverij: gesjoemel met werktijd kan leiden tot ontslag

Ontslag | 6 minuten | 05-04-2024

Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst verplicht de werknemer zich om arbeid te verrichten. Logisch, zult u zeggen. Er moet immers een...

Hoe gaan rechters om met de regels voor nevenwerk?

Arbeidsovereenkomst | 6 minuten | 07-03-2024

Als een werknemer niet alleen voor uw organisatie werkt, maar ook voor een andere partij, is er sprake van nevenwerk. Er zijn redenen om dit...

Registratie van arbeidstijden is wettelijk verplicht

Arbeidstijden | 6 minuten | 07-02-2024

In de Arbeidstijdenwet (ATW) is bepaald dat uw organisatie een ‘deugdelijke registratie’ moet voeren voor de arbeids- en rusttijden van uw w...

Bijzondere regels voor oproepen bij consignatiediensten en aanwezigheidsdiensten

Arbeidstijden | 7 minuten | 18-01-2024

Bij sommige beroepen is het noodzakelijk dat werknemers oproepbaar zijn. Hierbij gaat het om zogeheten consignatiediensten, bereikbaarheidsd...

Het wettelijke recht op rust en pauze in de Arbeidstijdenwet

Arbeidstijden | 5 minuten | 07-11-2023

In de Arbeidstijdenwet staan niet alleen regels over hoelang een werknemer maximaal achter elkaar aan het werk mag zijn. Voor de veiligheid...

OR & flexibele arbeid

OR en arbeidsvoorwaarden | 6 minuten | 13-09-2023

Als uw bestuurder gebruik wil maken van flexibele arbeid, zijn er verschillende mogelijkheden. Uw bestuurder moet weten wat zijn opties zijn...

Minder loonheffingen door de studenten- en scholierenregeling

Aangifte loonheffingen | 5 minuten | 26-06-2023

Het formulier ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling)’ krijgt u waarschijnlijk vaak alleen na de ein...

Overwerk: wat is het, hoe compenseert u het en waarin werkt het door?

Beloning | 6 minuten | 16-05-2023

Als werknemers overuren of meeruren maken in opdracht van de werkgever, kan dit op allerlei fronten impact hebben. Het is belangrijk zorgvul...

Werk-privébeleid opstellen voor werknemers

Balans werk-privé | 11 minuten | 15-03-2023

Werknemers kunnen mogelijk niet altijd chocola maken van alle verschillende wetten en regels die de werk-privébalans kunnen beïnvloeden. Het...