Verdiepingsartikelen

Recht op verlof bij ivf-traject naast het werk

Verlofregelingen | 3 minuten | 11-06-2024

Het krijgen van een kind verloopt niet voor iedereen makkelijk. Het lukt één op de zes koppels in Nederland niet om binnen een jaar op natuu...

Voorwaarden en regels van aanvullend geboorteverlof

Geboorteverlof | 5 minuten | 06-06-2024

Een baby in de wieg én extra verlof. Werknemers van wie de partner is bevallen, hebben sinds vorig jaar recht op betaald geboorteverlof van...

Een aantal veelgestelde vragen over ouderschapsverlof op een rij

Ouderschapsverlof | 5 minuten | 06-06-2024

Een werknemer met een kind tot 8 jaar oud kan een verzoek bij u indienen om ouderschapsverlof op te nemen. De werknemer neemt dan voor een g...

Opname van betaald ouderschapsverlof in de aangifte loonheffingen

Aangifte loonheffingen | 5 minuten | 02-06-2024

Per 2 augustus 2022 kunnen werknemers voor een deel van het ouderschapsverlof waarop zij recht hebben een uitkering van UWV krijgen. Een moo...

Wie betaalt het loon als een zwangere werkneemster ziek wordt?

Zwangerschap | 4 minuten | 07-05-2024

Als een zwangere werkneemster ziek wordt, hoeft uw organisatie niet altijd haar loon volledig door te betalen. Het hangt af van het moment v...

Strategisch omgaan met vakantie en verlof

Vakantiedagen | 5 minuten | 03-05-2024

Veel werknemers willen graag tijdens de schoolvakanties weg, terwijl werkgevers hen in deze periodes soms niet kunnen missen. Daarbij kunnen...

Ontzorgen bij mantelzorg

Wet arbeid en zorg (WAZO) | 4 minuten | 01-05-2024

Een op de vier werkende Nederlanders combineert een baan met het verlenen van intensieve mantelzorg. Dat is geen sinecure. Niet alleen is de...

Wat zijn de rechten en plichten bij loonbetaling?

Loonadministratie | 13 minuten | 11-12-2023

De relatie tussen werkgever en werknemer draait om het werk dat de werknemer voor de werkgever verricht en het loon dat hij daarvoor ontvang...

Aandachtspunten bij het geven of opnemen van onbetaald verlof

Verlofregelingen | 3 minuten | 28-11-2023

Een werknemer kan verschillende redenen hebben om onbetaald verlof op te nemen. Denk bijvoorbeeld aan een sabbatical, zorg voor de kinderen...

Verlofvormen uit de WAZO en de gevolgen voor het salaris

Wet arbeid en zorg (WAZO) | 6 minuten | 30-08-2023

In de levens van werknemers gebeurt van alles. Zoals het krijgen van kinderen en het verzorgen van zieke familieleden. De Wet arbeid en zorg...