Kabinet sleutelt aan aftrekmogelijkheden ondernemingen

Het kabinet neemt in de begroting ook diverse belastingvoordelen van ondernemingen op de korrel. Zo wordt er een streep gezet door een specifieke vrijstelling en zijn verliezen op deelnemingen niet zomaar meer aftrekbaar.

15 september 2020 | Door redactie

Het kabinet heeft al langer het plan om wat te doen aan de fiscale ‘prikkel’ die ondernemingen nu nog hebben om zich te financieren met schulden in plaats van met eigen vermogen. Daarvoor is in 2019 al een algemene renteaftrekbeperking ingevoerd, ook wel bekend als de ‘earningsstrippingmaatregel’.

Kabinet dubt over ingrijpende wijziging

Door de beperking is de rente niet meer aftrekbaar als die meer bedraagt dan 30% van het bedrijfsresultaat, of meer dan € 1 miljoen. Uit de Miljoenennota blijkt dat het kabinet erover denkt om de aftrek verder te beperken. Met de opbrengst kan dan een zogeheten ‘vermogensaftrek’ ingevoerd worden, waarbij simpel gezegd eigen vermogen een aftrekpost oplevert. Dit is een erg ingrijpende maatregel, stelt het kabinet, en daarom moet er eerst onderzoek worden gedaan naar hoe zo’n ingreep eruit moet zien. En of het een goed idee is.

Vrijstelling aangepakt

Voor 2021 staan er wel andere maatregelen op de rol die de fiscale bewegingsvrijheid van ondernemingen inperken. Zo is er een specifieke regeling (in artikel 10a van de Wet op de vennootschapsbelasting, om precies te zijn) die aftrekmogelijkheden moet beperken, maar die in sommige gevallen ook juist een vrijstelling kan opleveren voor ondernemingen. Aan dat effect maakt het kabinet een eind.
Ook werkt het kabinet aan een wetsvoorstel om het zogeheten 'at arms length'-beginsel aan te passen. Dit principe houdt in dat ondernemingen binnen een concern die zakendoen met elkaar daar ook marktconforme prijzen voor moeten betalen. Het kabinet wil dit beginsel strenger maken om zo belastingontwijking door multinationals te bestrijden. Het wetsvoorstel wordt in het voorjaar van 2021 verwacht.

Verliezen bij liquidatie of staking

Daarnaast wordt de liquidatie- en stakingsverliesregeling zoals eerder aangekondigd beperkt. Met deze regeling kunnen ondernemingen die verlies lijden op bijvoorbeeld liquidatie van een dochterbedrijf dit bedrag verrekenen met de winst. De nieuwe regeling schrijft onder meer voor dat verliezen op liquidatie of staking binnen 3 jaar in aanmerking genomen moeten worden. Deze regel geldt altijd. De aftrekbaarheid wordt ook nog op andere manieren beperkt, maar daarbij is er een drempel van € 5 miljoen. Pas boven die grens zijn deze verliezen niet meer (volledig) aftrekbaar.

Download de complete Miljoenennota 2021 (pdf) en het Belastingplan 2021 (pdf), zodat u snel de achtergrondinformatie bij de hand heeft.