Wat zijn de taken van een preventiemedewerker?

Antwoord

14 april 2010

De preventiemedewerker heeft verschillende taken waarmee hij kan zorgen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden:

  • voorlichting: voorlichtingsbijeenkomsten waarop de preventiemedewerker risico's en preventieve maatregelen bespreekt, vergroten bewustwording over de risico's. Daarnaast kunnen medewerkers vragen stellen en eventueel zelf maatregelen voorstellen;
  • RI&E: de preventiemedewerker stelt samen met u als arboprofessional de RI&E op. Deze dient als leidraad voor maatregelen ter bescherming van het welzijn van medewerkers;
  • naleving preventieve maatregelen: de preventiemedewerker controleert of collega's veiligheidsregels overtreden. Hij kan hen hierop aanspreken of problemen aankaarten bij de werkgever;
  • vraagbaak: de preventiemedewerker is vaak een laagdrempeliger aanspreekpunt dan de werkgever of u als arboprofessional. De preventiemedewerker moet zijn collega's altijd serieus nemen en hen tijdig doorverwijzen naar andere hulpverleners als hij hen niet kan helpen.

Zorg dat vooraf voor iedereen duidelijk is hoe de preventiemedewerker mag optreden bij overtreding van veiligheidsregels, welke sancties op overtreding staan en wie deze sancties mag opleggen.

Gerelateerd aan dit antwoord

Laatst toegevoegd

Meest gelezen

Heeft u een vraag over Preventiemedewerker?

Jo Weerts

Trainer en presentator

JWinfotainment
Adviseur is nu beschikbaar