Vraag & antwoord

Mogen werknemers kiezen wie ontslag krijgt bij een reorganisatie?

Ontslag | 30-04-2024

Binnen onze organisatie moeten we vanwege een reorganisatie werknemers ontslaan. Er zijn voorbeelden van organisaties die werknemers lieten bepalen wie ontslagen moest...

Kan een werkgever onder een beëindigingsovereenkomst uit?

Ontslag met wederzijds goedvinden | 23-04-2024

Onze organisatie heeft een ontslag met wederzijds goedvinden afgesproken met een werknemer. De afspraken hebben we vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst. We...

Wat betekent een ontslag met wederzijds goedvinden voor de uitkering?

Ontslag met wederzijds goedvinden | 23-04-2024

Onze organisatie heeft aan een werknemer een beëindigingsovereenkomst aangeboden. De werknemer wil op zich wel tekenen, maar is bang dat hij zijn recht op een uitkering...

Transitievergoeding bij ontslag met wederzijds goedvinden?

Transitievergoeding | 23-04-2024

Onze organisatie heeft een beëindigingsovereenkomst gesloten met een werknemer. Daarin staat opgenomen dat het arbeidscontract op initiatief van de werkgever is...

Mogen we een overeenkomst antidateren?

Ontslag met wederzijds goedvinden | 23-04-2024

We willen met een medewerker een beëindigingsovereenkomst sluiten. In verband met de ingangsdatum van zijn werkloosheidsuitkering willen we de datum van ondertekening...

Wat is de bedenktermijn na ontslag met wederzijds goedvinden?

Ontslag met wederzijds goedvinden | 23-04-2024

Wat zijn de voorwaarden waaronder de bedenktermijn van toepassing is na een ontslag met wederzijds goedvinden? Een overeenkomst waarmee een arbeidsovereenkomst beeïndigd...

Wanneer géén verplicht einde aan slapend dienstverband?

Ontslag met wederzijds goedvinden | 18-03-2024

We hebben binnen onze organisatie een werknemer die ons vraagt om akkoord te gaan met het einde van zijn dienstverband en de transitievergoeding te betalen. Hij is nu...

Is een beëindigingsovereenkomst ook een vaststellingsovereenkomst?

Ontslag met wederzijds goedvinden | 22-02-2024

Onze organisatie staat voor een grote reorganisatie en we willen om die reden verschillende medewerkers een voorstel doen voor beëindiging van het dienstverband...

Mag er een concurrentiebeding in de beëindigingsovereenkomst?

Concurrentiebeding | 22-02-2024

Een werknemer zonder concurrentiebeding vertrekt met wederzijds goedvinden. We willen niet dat hij bij de concurrent gaat werken, maar we hebben in de arbeidsovereenkomst...

Is ontslag met wederzijds goedvinden en opzeggen met instemming hetzelfde?

Ontslag met wederzijds goedvinden | 09-10-2023

Wij willen de arbeidsovereenkomst van een werknemer beëindigen, het liefst in samenspraak. Nu las ik over een ontslag met wederzijds goedvinden en over een opzegging...