Soms toch naheffing bij opdrachtnemer in 2016

14 december 2015 | Door redactie

De Belastingdienst gaat in 2016 vooral hulp en voorlichting geven over de overgang van de VAR naar het stelsel van voorbeeldovereenkomsten. Maar in bepaalde gevallen kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers ook in 2016 een naheffingsaanslag of correctieverplichting opgelegd krijgen.

Bij het bekendmaken van het transitieplan voor de overgang van de VAR naar het stelsel van voorbeeldovereenkomsten liet staatssecretaris Wiebes van Financiën onder meer weten dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot 1 januari 2017 de tijd hebben om volgens het nieuwe systeem van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties te gaan werken. De Belastingdienst zal gedurende die implementatiefase wel toezicht houden, maar in principe geen zogenoemde ‘repressieve handhavingsmaatregelen’ nemen.

Belastingdienst neemt soms toch maatregelen

Er zijn echter een aantal gevallen waarin de Belastingdienst ook in de periode van 1 april 2016 tot 1 januari 2017 gewoon zal ingrijpen. Het gaat om de volgende situaties:

  • De opdrachtgever en opdrachtnemer werkten vóór 1 april 2016 met een VAR-wuo of VAR-dga, terwijl er eigenlijk sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Ze doen niets om de arbeidsrelatie op zo’n manier vorm te geven dat er géén dienstbetrekking is en maken ook geen gebruik van een goedgekeurde modelovereenkomst (tools). Maar tegelijkertijd worden er ook geen loonheffingen betaald.
  • De Belastingdienst heeft in de periode vóór 1 februari 2016 al schriftelijk laten weten dat de bij een onderzoek aangetroffen arbeidsrelatie eigenlijk een (fictieve) dienstbetrekking is. Er is daarbij geen naheffing opgelegd vanwege de vrijwarende werking van de VAR (tot 1 april). Na 1 april 2016 stelt de Belastingdienst vast dat de feiten en omstandigheden onveranderd zijn, en dat opdrachtgever en opdrachtnemer ook niet aan hervorming van de arbeidsrelatie werken.
  • De Belastingdienst stelt vast dat er sprake is van grove schuld of opzet volgens de bestaande beleidsregels uit het Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst.

Vrijwaring blijft van kracht tot 1 april 2016

Als de opdrachtgever over een geldige VAR-wuo of VAR-dga beschikte, kan een naheffingsaanslag niet teruggaan tot vóór 1 april 2016. Tot die datum blijft de vrijwarende kracht van de VAR bestaan.