Gratis advies voor medezeggenschap onderwijs

28 oktober 2016 | Door redactie

Het ministerie van OCW biedt medezeggenschappers en bestuurders die werken in het onderwijs een kosteloze training aan met begeleiding en advies. Werkt u in het onderwijs? Grijp uw kans!

Er zijn drie soorten begeleiding beschikbaar. De Quickstart is een vier uur durende training waarbij de begeleider kan helpen bij bijvoorbeeld het opstellen van een jaarplanning en waarbij de medezeggenschapsraad (MR) van gedachten wisselt met de bestuurder. Ook kan een MR acht uur begeleiding aanvragen voor een ontwikkelvraag of probleemstelling. De  derde optie is dat een bestuur of MR een aanvraag kan indienen voor 20 uur begeleiding van twee trainers.

Verbeteringen doorvoeren in medezeggenschap onderwijs

Het project Versterking medezeggenschap organiseert deze trainingen. U meldt zich aan via het inschrijfformulier. Het project is een initiatief van alle bij medezeggenschap betrokken onderwijsorganisaties. Versterking medezeggenschap houdt zich bezig met de verbetersuggesties, voortkomend uit de evaluatie van de Wet medezeggenschap op scholen (Wms) in 2012. Dit traject loopt tot 1 januari 2019.

Meer initiatieven voor verbetering medezeggenschap onderwijs

Er zijn meer initiatieven voor de verbetering van medezeggenschap op scholen. Zo zet Ouders & Onderwijs – de belangenorganisatie voor ouders van schoolgaande kinderen – momenteel een landelijk netwerk op dat MR’en gaat ondersteunen.