Werkwijze OR

De werkwijze van de ondernemingsraad (OR) is bepalend voor de mate waarin de OR daadwerkelijk invloed kan uitoefenen op de voorgenomen besluiten van de bestuurder en het organisatiebeleid. Omdat een OR te maken krijgt met uiteenlopende onderwerpen, partijen en situaties, is het van belang dat OR-leden goede onderlinge afspraken maken over de werkwijze en taakverdeling binnen de OR en een goede relatie met de bestuurder en andere sleutelfiguren onderhouden. 

De OR-leden doen al dit OR-werk naast hun reguliere functie. Om dat allemaal in goede banen te kunnen leiden, moeten ze het OR-werk slim inrichten.Ook moet de OR haarfijn aanvoelen wat er leeft onder de achterban. Op deze themapagina leest u alles wat u moet weten over dit onderwerp.

Nieuws

OR mag OR-verkiezingen niet zomaar uitstellen

25-09-2023

Formeel gezien mag een OR de OR-verkiezingen niet zomaar uitstellen. Zelfs niet als de OR iedereen – dus ook de vakbonden die recht hebben o...

De OR heeft altijd bevoegdheden

15-09-2023

In de Wet op de ondernemingsraden staat welke bevoegdheden een OR heeft en in welke situaties. Veel raden concentreren zich daarbij op het a...

OR kan angstcultuur ombuigen

28-08-2023

De ondernemingsraad (OR) is bij uitstek een partij die een verandering kan realiseren in een organisatie waarin een angstcultuur heerst. De...

Vergaderopstelling beïnvloedt verloop vergadering

25-08-2023

De vergaderopstelling beïnvloedt de manier waarop een vergadering verloopt. Altijd in dezelfde opstelling vergaderen is niet effectief; de v...