Werkwijze OR

De werkwijze van de ondernemingsraad (OR) is bepalend voor de mate waarin de OR daadwerkelijk invloed kan uitoefenen op de voorgenomen besluiten van de bestuurder en het organisatiebeleid. Omdat een OR te maken krijgt met uiteenlopende onderwerpen, partijen en situaties, is het van belang dat OR-leden scholing volgen, goede onderlinge afspraken maken over de werkwijze en taakverdeling binnen de OR en een goede relatie met de bestuurder en andere sleutelfiguren onderhouden. Ook moet de OR haarfijn aanvoelen wat er leeft onder de achterban. De OR-leden doen al dit OR-werk naast hun reguliere functie. Om dat allemaal in goede banen te kunnen leiden, moeten ze het OR-werk slim inrichten.

Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Wat mogen we verwachten van een OR-voorzitter en een (ambtelijk) secretaris?
De Wet op de ondernemingsraden (WOR) eist dat de OR-voorzitter wordt benoemd door en uit de OR-leden en geeft hem als belangrijkste taak de vertegenwoordiging van de OR ‘in rechte’ (tijdens rechtszittingen). De ambtelijk secretaris (tool) is geen lid van de OR en houdt zich – in tegenstelling tot de secretaris – niet bezig met inhoudelijke discussies en besluitvorming van de OR. De OR-secretaris zit met de voorzitter en vicevoorzitter in het dagelijks bestuur en ondersteunt de OR. Lees meer in het verdiepingsartikel.

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Geheimhouding is een bijzonder aspect van het OR-lidmaatschap

Werkwijze OR 6 minuten | 14-09-2021

Uw bestuurder kan uw OR geheimhouding opleggen. Dat heeft als voordeel dat uw OR vroegtijdig is geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen...

Uw OR-archief zorgvuldig opbouwen en bijhouden

Werkwijze OR 4 minuten | 31-05-2021

Wat heeft uw OR drie jaar geleden ook alweer met uw bestuurder afgesproken? Tot wanneer geldt die afspraak? De antwoorden op zulke vragen zi...

Bekijk kritisch of uw OR-reglement nog wel de juiste keuzes bevat

Werkwijze OR 4 minuten | 11-12-2020

Het OR-reglement waarover uw OR beschikt is ooit begonnen als een zogenaamd voorlopig reglement op basis waarvan de eerste OR-verkiezingen z...

Infographics

Enquêteprocedure in 10 stappen

Werkwijze OR Publicatiedatum 31-05-2021

Bij een vermoeden van wanbeleid of mismanagement kunnen de vakbonden of aandeelhouders de Ondernemingskamer (OK) vragen om een onafhankelijk onderzoek. Hoe verloopt deze...

Vraag en antwoord

Mag een extern ingehuurde kandidaat de rol van OR voorzitter vervullen?
Nee, het is niet toegestaan om externe kandidaten aan te stellen als voorzitter van uw OR. In artikel 7 WOR staat dat de OR een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter uit zijn midden kiest. De (vice)voorzitter moet dus een gekozen lid zijn van uw OR. Dat is ook wel logisch, want... Lees het hele antwoord