Werkwijze OR

De werkwijze van de ondernemingsraad (OR) is bepalend voor de mate waarin de OR daadwerkelijk invloed kan uitoefenen op de voorgenomen besluiten van de bestuurder en het organisatiebeleid. Omdat een OR te maken krijgt met uiteenlopende onderwerpen, partijen en situaties, is het van belang dat OR-leden goede onderlinge afspraken maken over de werkwijze en taakverdeling binnen de OR en een goede relatie met de bestuurder en andere sleutelfiguren onderhouden.

Ook moet de OR haarfijn aanvoelen wat er leeft onder de achterban. De OR-leden doen al dit OR-werk naast hun reguliere functie. Om dat allemaal in goede banen te kunnen leiden, moeten ze het OR-werk slim inrichten.

Op deze pagina vindt u over dit onderwerp links naar het laatste nieuws, antwoorden op veelgestelde vragen en infographics. Ook vindt u hulpmiddelen (tools), zoals stappenplannen, voorbeeldreglementen, standaardbrieven en nog veel meer, zodat u snel met dit onderwerp aan de slag kunt in uw organisatie.

Voor informatie over de werkwijze van de OR kunt u terecht op de volgende pagina's:

 

Kan een leidinggevende een OR-lid beperken in zijn OR-werk?

Werkwijze OR | Publicatiedatum 15-12-2022

Onze OR is op dit moment betrokken bij een grote reorganisatie. Dat neemt veel tijd in beslag. Onze OR heeft veel overleg met de bestuurder en we zitten vaker bij elkaar...

Hoe komen we tot eensgezindheid over instelling van gemeenschappelijke OR?

Werkwijze OR | Publicatiedatum 22-07-2019

De werkgever wil de in onze vestiging bestaande OR omzetten in een gemeenschappelijke OR voor alle vijf de vestigingen. De meerderheid van de OR is daar voor in, maar...

Heeft de OR adviesrecht op het instellen van nieuwe functies?

Werkwijze OR | Publicatiedatum 09-04-2015

Onze bestuurder heeft het voornemen om één of meerdere nieuwe functies te creëren in de organisatie. Los van het feit of onze OR dat een goed idee...

8 tips voor het inwerken van nieuwe OR-leden

Werkwijze OR 6 minuten | 17-01-2023

Elke OR heeft zo nu en dan te maken met het inwerken van nieuwe OR-leden. Soms na de verkiezingen en wisseling van de wacht, soms tussentijd...

Governance code is nuttig voor goede samenwerking met toezichthouder

Werkwijze OR 6 minuten | 17-01-2023

Veel ondernemingsraden hebben te maken met toezichthouders. Dat kan een raad van commissarissen zijn of een raad van toezicht. Toezichthoude...

OR kan de frequentie en kwaliteit van het werkoverleg beïnvloeden

Werkwijze OR 6 minuten | 10-02-2022

De resultaten van uw organisatie zijn afhankelijk van de inzet en onderlinge samenwerking van de werknemers. Om tot een goede samenwerking t...

Enquêteprocedure in 10 stappen

Werkwijze OR Publicatiedatum 31-05-2021

Bij een vermoeden van wanbeleid of mismanagement kunnen de vakbonden of aandeelhouders de Ondernemingskamer (OK) vragen om een onafhankelijk onderzoek. Hoe verloopt deze...

Eerste taken startende OR-leden

Werkwijze OR Publicatiedatum 22-04-2020

Er komt heel wat af op de leden van een gloednieuw geïnstalleerde of verkozen OR. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt de nodige handvatten voor zowel de OR...

Heeft u een vraag over Werkwijze OR?

Richard Broer
Richard Broer
Senior Trainer Medezeggenschap
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie

Heeft u een vraag over Werkwijze OR?

Richard Broer
Richard Broer
Senior Trainer Medezeggenschap
Adviseur is nu beschikbaar
Binnen 1 werkdag een reactie