Werkwijze OR

Een ondernemingsraad krijgt met heel veel specifieke processen en omstandigheden te maken. Denk aan werken met een ambtelijk secretaris en de plicht om een OR-reglement en OR-jaarverslag te maken.

Uitgelicht

Inhoud definitief OR-reglement wettelijk bepaald

Voor het definitief vaststellen van het OR-reglement gelden een aantal regels. Deze zijn vastgelegd in de Wet op de ondernemingsraden...

Nieuws
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 17-08-2018

Jaarverslag OR opstellen

De WOR verplicht u tot het jaarlijks produceren van een overzicht van uw activiteiten in de vorm van een jaarverslag. In deze tool...

Formulier
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 18-10-2019

OR-reglement opstellen en wijzigen

Bij het instellen van een ondernemingsraad (OR) moeten er een aantal voorzieningen worden getroffen. Denk bijvoorbeeld aan de wijze...

Reglement
Microsoft Word document
Publicatiedatum: 12-08-2019

Taakverwachtingen van OR-voorzitter en (ambtelijk)...

Bent u eenmaal gekozen tot OR-lid, dan krijgt u er mogelijk nog een taak bij als u daarvoor openstaat. Om de OR goed te laten functioneren,...

Verdiepingsartikel
Door redactie OR Rendement
Publicatiedatum: 17-09-2019

 

Toolboxen

Richt in 8 stappen een ondernemingsraad op

Ondernemingsraad Publicatiedatum 18-02-2020

U wilt (of moet) een ondernemingsraad (OR) in uw bedrijf oprichten. Dit vergt nogal wat organisatie. U moet voldoen aan verschillende wettelijke eisen. In deze toolbox...

Tools

Verdiepingsartikelen

OR mag bestuurder ook ongevraagd advies geven

Adviesrecht 6 minuten | 29-07-2020

Een proactieve OR wacht niet af tot de achterban zich roert of de bestuurder met een verzoek komt. Als u de ontwikkelingen in de organisatie...

Zaken die startende OR-leden in het zadel helpen

Werkwijze OR 6 minuten | 14-07-2020

Is uw OR een gloednieuw fenomeen binnen uw organisatie of net verkozen, dan komt er heel wat op de kersverse OR-leden af. Er zijn nog geen g...

Uw rechten en bevoegdheden bij een fusie in de praktijk

Ondernemingsraad 6 minuten | 07-07-2020

Krijgt uw organisatie te maken met een fusie of overname, dan heeft uw OR verschillende rechten en bevoegdheden. Deze verschillen per fase i...

Infographics

OR mag bestuurder ongevraagd adviseren

Adviesrecht Publicatiedatum 11-08-2020

De OR mag de bestuurder ongevraagd adviseren over alle zaken die de organisatie aangaan (artikel 23, lid 3 WOR). De bestuurder is verplicht om dit initiatiefvoorstel...

Eerste taken startende OR-leden

Ondernemingsraad Publicatiedatum 22-04-2020

Er komt heel wat af op de leden van een gloednieuw geïnstalleerde of verkozen OR. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) biedt de nodige handvatten voor zowel de OR...

Stakingen

Staken Publicatiedatum 06-01-2020

Bij een staking zijn vaak drie partijen betrokken: de vakbond, werknemers en de werkgever. De OR bepaalt zelf of hij hier ook een rol in speelt.

OR speelt grote rol bij financieel beleid

Ondernemingsraad Publicatiedatum 17-12-2019

De OR heeft diverse bevoegdheden als het gaat om het financiële beleid van de organisatie. De OR heeft advies-, instemmings- en initiatiefrecht. Welke bedrijfseconomische...

Vraag en antwoord

Waar staat hoe we de OR-verkiezingen moeten organiseren?
De manier waarop de OR-verkiezingen georganiseerd moet worden, staat in uw OR-reglement. Volgens de Wet op de ondernemingsraden moet in het OR-reglement staan: hoe de kandidaatstelling geregeld is; de inrichting van de verkiezingen; de vaststelling van de uitslag van de verkiezingen,... Lees het hele antwoord