Uitkeringsduur WGA van 38 naar 24 maanden

31 januari 2014 | Door redactie

De maximale duur van een loongerelateerde WGA-uitkering wordt verkort van 38 tot 24 maanden. Dit blijkt uit het wetsvoorstel Werk en zekerheid. Ook de opbouw van de loongerelateerde WGA-uitkering wordt beperkt. De regels voor de duur en opbouw van een WGA-uitkering zijn hetzelfde als de regels die gelden voor een WW-uitkering.

Uit het wetsvoorstel Werk en zekerheid (pdf) blijkt dat het kabinet de maximale duur van een WW-uitkering aanpast van 38 naar 24 maanden. Wat u misschien niet wist, is dat deze aanpassing ook geldt voor de duur van een loongerelateerde uitkering van de WGA. Hierdoor stroomt een werknemer eerder door naar een loonaanvullings- of vervolguitkering. De kortere duur van de loongerelateerde WGA-uitkering is voor uw werkgever voordelig. Een lagere uitkering beperkt immers de kosten die uw werkgever in de vorm van een premie aan UWV of een verzekeraar betaalt.

Duur loongerelateerde WGA-uitkering wordt afgebouwd vanaf 1 januari 2016

De maximale duur van de uitkering wordt vanaf 1 januari 2016 met een maand per kwartaal afgebouwd tot 24 maanden in het tweede kwartaal van 2019. Daarnaast veranderen de regels voor de opbouw van een loongerelateerde WGA-uitkering door de maatregelen in het wetsvoorstel Werk en zekerheid (pdf). Nu bouwt een werknemer één maand aan loongerelateerde uitkering op voor elk gewerkt jaar. In het wetsvoorstel staat dat deze werknemer straks alleen nog opbouwt over de eerste tien gewerkte jaren. Over de jaren daarna bouwt hij nog maar een halve maand aan loongerelateerde uitkering op.
Het wetsvoorstel ligt nog bij de Tweede Kamer en is daarom nog niet definitief.