Wet WIA

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is van toepassing op werknemers die langdurig en minstens voor 35% arbeidsongeschikt zijn. De WIA is gericht op werk, arbeidsparticipatie en inkomen bij arbeidsongeschikten en de opvolger van de WAO. Als de loondoorbetalingsplicht van de werknemer na 2 jaar stopt, kunnen arbeidsongeschikte werknemers in aanmerking komen voor een uitkering volgens een regeling van de WIA.

De wet is verdeeld in twee regelingen: de WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) en de IVA (inkomensvoorzienig volledig en duurzaam arbeidsongeschikten).

Uitgelicht

Kabinet schrapt deel van de wijzigingen in de...

Een deel van de wijzigingen van de WIA die in het regeerakkoord waren afgesproken, zijn van de baan. Deze maatregelen konden op te...

Nieuws
Door redactie HR Rendement
Publicatiedatum: 07-01-2019

Instroom WIA laat opgaande lijn zien

De instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) blijft stijgen. Wel is de groei van de instroom in 2017 en 2018 afgevlakt...

Nieuws
Door redactie Arbo Rendement
Publicatiedatum: 17-01-2019

Heb ik belastingvoordelen als ik onderneming start...

Ik ga met een WIA-uitkering een nieuwe onderneming starten. Heb ik vanwege mijn arbeidsongeschiktheid dan wel recht op belastingvoordelen?

Vraag en antwoord
Door redactie Fiscaal Rendement
Publicatiedatum: 24-07-2019

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Alle re-integratie-inspanningen ten spijt kan het toch gebeuren dat een werknemer na twintig maanden ziekte nog steeds niet in staat...

Infograhpic
Door redactie Salaris Rendement
Publicatiedatum: 14-08-2019

 

Tools

Verdiepingsartikelen

Samen met de werknemer een plan van aanpak opstellen

Re-integratie 5 minuten | 02-10-2020

Een belangrijk onderdeel van een goede omgang met re-integratie is het plan van aanpak. Dit plan komt tot stand in onderling overleg tussen...

Hoe verwerkt u gegevens van gemoedsbezwaarde werknemers?

Loonadministratie 4 minuten | 22-05-2020

De volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen zijn in Nederland verplicht voor alle werkenden. Sommige willen echter geen gebruik make...

Eigenrisicodragerschap: maak een bewuste keuze vóór 1 april 2020

Eigenrisicodragerschap 6 minuten | 03-03-2020

Bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van een werknemer moet u in de meeste gevallen het loon doorbetalen. Bij een vast dienstverband is dat g...

Infographics

Re-integratietraject

Re-integratie Publicatiedatum 24-09-2020

De Wet verbetering poortwachter legt werkgevers en werknemers al vanaf dag één van de ziekmelding verschillende verplichtingen op. Ook moet al na de eerste...

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Wet WIA Publicatiedatum 14-08-2019

Alle re-integratie-inspanningen ten spijt kan het toch gebeuren dat een werknemer na twintig maanden ziekte nog steeds niet in staat is om weer (volledig) te gaan werken....

Vraag en antwoord

Hoeveel WGA-premie mogen we als eigenrisicodrager verhalen?
Als uw organisatie het risico op instroom in de WGA heeft ondergebracht bij een particuliere verzekeraar, is het bedrag dat u op de werknemers mag verhalen simpel. U kunt dan maximaal 50% van de WGA-premie inhouden op het nettoloon van de werknemers.  Fictief premiepercentage Heeft... Lees het hele antwoord