Wet WIA

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is van toepassing op werknemers die langdurig en minstens voor 35% arbeidsongeschikt zijn. De WIA is gericht op werk, arbeidsparticipatie en inkomen bij arbeidsongeschikten en is de opvolger van de WAO. Als de loondoorbetalingsplicht van de werknemer na twee jaar stopt, kunnen arbeidsongeschikte werknemers in aanmerking komen voor een uitkering volgens een regeling van de WIA.

De wet is verdeeld in twee regelingen: de WGA (werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) en de IVA (inkomensvoorzienig volledig en duurzaam arbeidsongeschikten). Voor de WGA betaalt de werkgever een premie via de premies werknemersverzekeringen. Een organisatie kan eigenrisicodrager worden voor de WGA, dan vervalt de WGA-premie, maar komen WGA-uitkeringen aan (ex-)werknemers gedurende tien jaar voor rekening van de onderneming.

Nieuws

Wat als UWV te laat reageert op een aanvraag?

14-02-2024

UWV moet zich bij verzoeken van uw organisatie aan de deadlines houden, of het nu gaat om het aanvragen van een Ziektewetuitkering of proefp...

Feitelijke verdiensten per 1 juli leidend bij WIA-keuring

06-02-2024

Mogelijk kijkt UWV per 1 juli 2024 bij een WIA-beoordeling tijdelijk alleen nog naar het feitelijke verdienvermogen van een langdurig arbeid...

Vooral meer 60-plussers met arbeidsongeschiktheidsuitkering

06-02-2024

Het aantal arbeidsongeschikten blijft toenemen, zo blijkt uit cijfers van UWV. Vooral aan de stijging van het aantal WIA-aanvragen lijkt gee...

Melden apart toepassen VCR: uiterste datum nadert

05-02-2024

Een eigenrisicodrager met een private uitvoerder die namens hem uitkeringen voor de Ziektewet (ZW) of de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeids...