WIA-aanvraagformulier voor werknemers vernieuwd

12 april 2024 | Door redactie

UWV heeft het WIA-aanvraagformulier voor werknemers vernieuwd. Omdat werknemers nu ook zelf het re-integratieverslag kunnen uploaden, moeten werkgevers met werknemers goed afstemmen wie welke documenten naar de uitkeringsinstantie stuurt.

Is een werknemer 104 weken arbeidsongeschikt, dan komt hij mogelijk in aanmerking voor een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Deze uitkering moet de werknemer uiterlijk in de 93ste week van zijn arbeidsongeschiktheid aanvragen bij UWV. Voor een complete aanvraag is het re-integratieverslag (RIV) vereist, waarin moet staan wat de werkgever en de werknemer hebben gedaan om de werknemer weer aan het werk te helpen. Soms is een verkort RIV ook mogelijk.

Dubbele RIV kan voor vertraging zorgen

Voorheen kon alleen de werkgever het RIV, dat hij uiterlijk in de 91e week van arbeidsongeschiktheid aan de werknemer moet overhandigen, online uploaden. Wel kon de werknemer het RIV zelf per post naar UWV sturen. Omdat het dubbel indienen van het RIV tot vertraging kan zorgen – UWV kampt al met grote achterstanden bij de WIA-claimbeoordelingen – doen werkgevers er goed aan om duidelijke afspraken te maken met langdurig arbeidsongeschikte werknemers over wie het RIV opstuurt.

Loondoorbetalingsplicht verlengd bij te late aanvraag

Verder heeft UWV de toelichting in het formulier aangepast, zodat het voor een werknemer duidelijker is in welke situaties hij het formulier kan gebruiken voor een WIA-aanvraag en welke documenten hij precies moet meesturen. Ook heeft UWV vragen op het aanvraagformulier verduidelijkt. Aangezien de loondoorbetalingsverplichting van een werknemer wordt verlengd met de periode dat de werknemer de WIA-uitkering te laat aanvraagt, kan het voor een werkgever verstandig zijn om de werknemer te helpen bij de aanvraag (tool). Vorig jaar verbeterde UWV al het uploadproces van het RIV voor werkgevers.