Geen OR ondanks wettelijke verplichting

24 februari 2017 | Door redactie

Vakbond FNV tikt Primark op de vingers. Het personeelsbeleid binnen het populaire kledingconcern zou niet voldoen aan de wet- en regelgeving. Opvallend punt: ondanks de wettelijke verplichting is er (nog) geen ondernemingsraad ingesteld.

FNV heeft een enquête gehouden onder de werknemers van Primark naar aanleiding van klachten over de werkomstandigheden. Uit de enquête blijkt nu dat de arbeidsomstandigheden inderdaad niet best zijn. Werknemers spreken over een te hoge werkdruk, het zonder reden weigeren van verlofaanvragen, te strenge controles van werknemers door leidinggevenden en het stopzetten van de loondoorbetaling bij ziekte.

Werknemers willen graag een OR

Ook bij het verwerken van ziekmeldingen gaat Primark de mist in. Van de 1.186 respondenten geeft 66% aan dat leidinggevenden vragen naar de aard van de ziekte. Ook maakt 54% van de werknemers zich zorgen over de privacy op het werk omdat bewakingsbeelden in de winkel gebruikt zouden worden voor het beoordelen van het functioneren van werknemers .
Bovendien vindt 80%van de werknemers dat er een ondernemingsraad moet zijn. De organisatie is daartoe volgens artikel 2 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) ook wettelijk verplicht omdat er meer dan 50 werknemers in dienst zijn. Primark heeft laten weten geschrokken te zijn van de uitkomsten van de enquête en verbeteringen te willen doorvoeren. Ook zou er al begonnen zijn met het instellen van een OR (tool).

OR had imagoschade kunnen voorkomen

Als Primark al eerder een OR ingesteld had, zou een enquête van FNV misschien overbodig geweest zijn. Als de OR geluiden van de achterban opvangt dat er sprake is slechte arbeidsomstandigheden, kan de raad zelf een onderzoek instellen en op basis daarvan in overleg gaan met de bestuurder en een advies uitbrengen voor verbeteringen. In dit geval werden de rechten en belangen van werknemers niet behartigd door een OR en is de organisatie uiteindelijk negatief in de publiciteit gekomen. Naast de onvrede van de werknemers, heeft de organisatie nu dus ook te maken met flinke imagoschade.