WOR

Elke ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) dankt zijn bestaan aan de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De WOR is gericht op de medezeggenschap binnen organisaties en biedt een wettelijk kader waaraan ondernemingsraden, personeelsvertegenwoordigingen en andere vormen van medezeggenschap hun rechten en plichten kunnen ontlenen.

Zo bevat de WOR onder meer de regels rondom OR-verkiezingen, faciliteiten voor de OR en de bevoegdheden van de OR, zoals het adviesrecht en het instemmingsrecht. Wilt u meer toelichting bij een specifiek wetsartikel? Ga dan naar de pagina Wet op de ondernemingsraden (WOR) van Rendement Online. Daar vindt u bij veel wetsartikelen een uitgebreide uitleg.

Nieuws

OR heeft belangrijke rol bij strategische besluiten

19-06-2024

De bestuurder moet de ondernemingsraad (OR) betrekken bij allerlei strategische besluiten. Dat vraagt om een actieve opstelling van de OR. E...

Voorkom ongeldige OR-verkiezingen

17-06-2024

Om de paar jaar treedt de hele ondernemingsraad (OR) af. Voor het einde van de zittingstermijn moet de OR verkiezingen organiseren voor een...

Tips voor een eerlijk beloningssysteem

13-06-2024

Een werkgever is verplicht om arbeid van gelijke waarde gelijk te belonen. De ondernemingsraad (OR) heeft instemmingsrecht op het belonings-...

Het adviesrecht van de PV, PVT en OR (artikel 25 WOR)

12-06-2024

Het adviesrecht is één van de belangrijkste bevoegdheden van de medezeggenschap in een organisatie. Brengt de ondernemingsraad (OR) een advi...