WOR

Elke ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) dankt zijn bestaan aan de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De WOR is gericht op de medezeggenschap binnen organisaties en biedt een wettelijk kader waaraan ondernemingsraden, personeelsvertegenwoordigingen en andere vormen van medezeggenschap hun rechten en plichten kunnen ontlenen.

Zo bevat de WOR onder meer de regels rondom OR-verkiezingen, faciliteiten voor de OR en de bevoegdheden van de OR, zoals het adviesrecht en het instemmingsrecht. Wilt u meer toelichting bij een specifiek wetsartikel? Ga dan naar de pagina Wet op de ondernemingsraden (WOR) van Rendement Online. Daar vindt u bij veel wetsartikelen een uitgebreide uitleg.

Nieuws

Rol OR bij nieuw functiewaarderingssysteem

10-04-2024

Als de werkgever een nieuw functiewaarderingssysteem wil invoeren, moet hij dit plan eerst voorleggen aan de ondernemingsraad (OR). De OR he...

Mag werkgever webcams verplichten bij videovergadering?

08-04-2024

In veel organisaties vindt het werkoverleg tegenwoordig (gedeeltelijk) online plaats. Werkgevers kunnen werknemers niet zonder meer verplich...

Bestuurder moet OR, vakbonden en SER informeren bij fusie

05-04-2024

Bij een fusie van organisaties moeten de bestuurders de ondernemingsraden, vakbonden én de Sociaal-Economische Raad (SER) tijdig informeren...

Het verschil: OR-commissie en OR-werkgroep

03-04-2024

Om ervoor te zorgen dat een bepaald onderwerp voldoende aandacht krijgt én om de taken te verdelen, kan een ondernemingsraad (OR) een commis...