Initiatiefwet wijziging WOR: gelijk loon m/v

11 maart 2016 | Door redactie

De ondernemingsraad moet meer mogelijkheden krijgen om de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen aan te pakken. Daarom heeft PvdA-Kamerlid Yücel een initiatiefvoorstel ingediend waardoor de OR instemmingsrecht moet krijgen als de werkgever hiervoor maatregelen wil treffen.

Vrouwen verdienen volgens Kamerlid Yücel nog steeds  17% minder dan mannen in eenzelfde functie. In 2013 bestond het idee al om de OR hierbij een grotere rol te geven. In 2014 is er een voorstel ingediend en na de verwerking van het advies van de Raad van State, heeft kamerlid Yücel nu een initiatiefvoorstel ingediend.

Wet op de ondernemingsraden uitgebreid

Door het initiatiefvoorstel (pdf) zou artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden een extra lid krijgen. Artikel 27 lid 1m geeft de OR dan instemmingsrecht bij een regeling voor het beleid rondom de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Het gaat daarbij om alle elementen en voorwaarden van beloning. Ook artikel 31d wordt uitgebreid. Hierdoor moet de werkgever niet alleen informatie geven over de arbeidsvoorwaardelijke regelingen en afspraken per groep werknemers, maar ook voor iedere groep het percentage mannen en vrouwen aangeven.

Gelijke beloning in organisatie bevorderen

Ten slotte is het de bedoeling om het Burgerlijk Wetboek aan te vullen. In het jaarverslag moeten de verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen worden benoemd. De werkgever moet daarbij een verklaring geven voor dit verschil en aangeven op welke manier hij zijn beloningsbeleid (tool) aanpast om gelijke beloning te bevorderen.
De Tweede Kamer moet nog reageren op het voorstel en vervolgens moeten zowel de Tweede als de Eerste Kamer ermee akkoord gaan.