Kleine lettertjes WOR: beroepsrecht benoeming bestuurder

1 juni 2018 | Door redactie

Een organisatie mag niet zomaar een nieuwe bestuurder benoemen of ontslaan. De OR heeft hierover volgens artikel 30 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) adviesrecht. Als de ondernemer het besluit niet opvolgt, kan de OR niet naar de Ondernemingskamer (OK) stappen.

De onderwerpen waarover een ondernemer advies (tools) moet vragen aan de OR staan opgesomd in artikel 25, lid 1 WOR. In artikel 30 WOR staat nog een extra onderwerp waarop de ondernemer advies moet vragen aan de OR, namelijk in het geval van benoeming of ontslag van een bestuurder. Net als bij de onderwerpen in artikel 25 WOR moet de ondernemer ook in deze situatie het advies vragen op het moment dat het nog van wezenlijke invloed kan zijn op het besluit. Ondernemer en OR moeten ook minimaal één keer overleggen voor de OR advies geeft. Ook bij deze adviesaanvraag stuurt de ondernemer zo snel mogelijk zijn onderbouwde besluit naar de OR.

Opschortingstermijn geldt niet bij benoeming bestuurder

Er zijn ook verschillen tussen de procedure bij een adviesaanvraag over de onderwerpen in artikel 25 lid 1 WOR en benoeming of ontslag van de bestuurder. Artikel 25, lid 6 WOR is namelijk niet van toepassing op het adviesrecht bij een benoeming of ontslag van een bestuurder. In dat artikel is de opschortingstermijn vastgelegd. Dat betekent dus  dat de ondernemer niet één maand hoeft te wachten tot hij de bestuurder kan benoemen of ontslaan. Bij onenigheid met de bestuurder over een adviesaanvraag over een onderwerp in artikel 25, lid 1 WOR heeft de OR de mogelijkheid om naar de Ondernemingskamer (tool) te stappen, maar dat is niet het geval bij benoeming of ontslag van een bestuurder.

Bij onenigheid adviesrecht kan OR naar rechter stappen

Een OR staat niet machteloos als een ondernemer het OR-advies niet opvolgt of zelfs verzuimt om een adviesaanvraag in te dienen bij een benoeming of ontslag van een bestuurder. De OR kan weliswaar niet naar de Ondernemingskamer stappen, maar als de ondernemer de juiste procedure niet heeft gevolgd, kan de OR zich wel wenden tot de bedrijfscommissie voor bemiddeling of direct naar de kantonrechter gaan. De OR kan aanvoeren dat ondernemer de WOR niet juist heeft toegepast, bijvoorbeeld door niet te vragen om advies of door de adviesaanvraag te laat in te dienen, waardoor het advies niet meer van wezenlijke invloed kon zijn op het te nemen besluit.  

In de rubriek 'De kleine lettertjes van' behandelt Rendement een bijzondere bepaling uit een wet, besluit of regeling. In deze editie: het beroepsrecht van de OR bij benoeming of ontslag van een bestuurder uit de Wet op de ondernemingsraden.