Parttimer mag niet alleen in het weekend werken

2 november 2012 | Door redactie

Werkgevers delen parttimers vaak in de weekenden in. De fulltimers gaan dan meestal doordeweeks aan de slag. Deze verdeling komt wel vaker voor, maar toch moeten werkgevers hiermee uitkijken, want ze maken zo onderscheid op grond van arbeidsduur. Deeltijders zijn slechter af dan hun voltijdcollega’s aangezien ze in verhouding tot de omvang van hun dienstverband vaker in het weekend moeten werken.

Een casinoketen heeft verboden onderscheid gemaakt op grond van arbeidsduur, zo blijkt uit een oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Een belangenbehartiger van de werknemers stapte naar de CGB om een oordeel te krijgen over de roosterindeling van de vol- en deeltijders. Parttimers zouden namelijk vaker in de weekenden worden ingedeeld dan de fulltimers. Het casino leverde gegevens aan die dit vermoeden bevestigden. Vervolgens speelde de vraag of het werken in de weekenden wel echt nadelig was.

Onderscheid op grond van arbeidsduur

In de cao stond dat werknemers een toeslag kregen voor het weekendwerk om te compenseren voor het ongemak. Het weekendwerk was dus nadelig en het casino benadeelde de deeltijdwerknemers ten opzichte van de voltijdwerknemers bij de inroostering. De Commissie oordeelde daarom dat het casino onderscheid maakte op grond van arbeidsduur. Volgens het casino kwam dit door het grotere bezoekersaantal in de weekenden, maar de CGB vond dit geen goede reden om het verboden onderscheid te maken. Het casino had namelijk niet toegelicht waarom fulltimers niet vaker in het weekend konden worden ingeroosterd. Daarbij gaf de Commissie het advies mee om de cao aan te passen aan de gelijkebehandelingswetgeving zoals in dit oordeel was besproken.

OR let op gelijke behandeling

Als OR besteedt u ook aandacht aan de gelijke behandeling van de werknemers. Dit is opgenomen als speciale taak van de OR in artikel 28 lid 3 Wet op de ondernemingsraden (WOR). Ziet u binnen uw organisatie ook ongelijkheden op de werkvloer, kaart deze dan bij uw bestuurder aan. Als daar niks uitkomt, heeft u altijd nog de mogelijkheid om de CGB om een oordeel te verzoeken. Maar let op, sinds 2 oktober 2012 is de CGB opgegaan in het College voor de Rechten van de Mens.
Commissie Gelijke Behandeling, 28 september 2012, 2012-157