Uitstel wetsvoorstel WOR beloningsverschillen

7 april 2017 | Door redactie

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel om de OR meer zeggenschap te geven over topbeloningen op de lange baan geschoven. De voorstellen worden weer in de Tweede Kamer behandeld als er een nieuw kabinet is.

Minister Asscher diende op 16 juni 2016 een voorstel in om de Wet op de ondernemingsraden (WOR) te wijzigen. Het voorstel verplicht ondernemingsraden en bestuurders van organisaties met minimaal 100 werknemers om jaarlijks te spreken over de beloningen van bestuurders. Dit geeft een zuiverder beeld van de salarisverhoudingen binnen organisaties. Het voorstel is op verzoek van de VVD opgeschort; het beleid van PvdA-minister Asscher is bij de partij niet populair. Arbeidsmarktbeleid is een belangrijk onderhandelingspunt bij de huidige kabinetsformatie.

Wetswijziging maakt beloningsverschillen bespreekbaar

De OR heeft via artikel 31d van de WOR nu al recht op informatie (tool) over de hoogte en de inhoud van de arbeidsvoorwaarden van verschillende groepen werknemers, waaronder bestuurders, als de organisatie 100 werknemers of meer in dienst heeft. De OR moet daarnaast ook informatie ontvangen over wijzigingen in arbeidsvoorwaardelijke regelingen en beloningsverhoudingen tussen functiegroepen. Het wetsvoorstel wil de OR een duwtje in de rug geven door van het recht om te mogen overleggen over beloningsverhoudingen een plicht te maken. 

Bijlagen bij dit bericht

Informatierecht van de OR
E-learning | VideoCollege 12 minuten