Wanneer kan de OR beroep instellen tegen een adviesplichtig besluit?

27 september 2021

Als een ondernemer een adviesplichtig besluit neemt zonder dat hij de OR om advies heeft gevraagd, kan de OR binnen een maand nadat hij van het besluit in kennis is gesteld beroep instellen. Hoe zit het als er nog geen besluit is genomen, maar wel al duidelijk is dat ozne bestuurder de OR niet om advies zal gaan vragen?

Als de ondernemer een adviesplichtig besluit neemt zonder dat hij de OR om advies heeft gevraagd, kan de OR op grond van artikel 26 WOR beroep instellen tegen dat besluit. De OR moet dit doen binnen een maand nadat hij van het besluit kennis heeft genomen.

Nog niet genomen besluit

Als echter duidelijk is dat de ondernemer niet van plan is om de OR om advies te vragen bij een adviesplichtig besluit, hoeft de OR niet te wachten met het instellen van beroep tot hij over het besluit wordt geïnformeerd.

Deze V&A is geschreven door Ester Damen, advocaat bij Kennedy Van der Laan, e-mail: ester.damen@kvdl.com, www.kvdl.com.