Aanpassingen in de 30%-regeling per 2015

2 maart 2015 | Door redactie

Recent is de derde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen van de Belastingdienst gepubliceerd. In deze nieuwsbrief vindt u een aantal aanpassingen in de 30%-regeling. Er gelden vanaf 1 januari 2015 met terugwerkende kracht twee nieuwe normen.

Een buitenlandse werknemer of expat kan via de 30%-regeling in aanmerking komen voor een onbelaste kostenvergoeding als tegemoetkoming voor de extra kosten die hij moet maken omdat hij in Nederland moet gaan wonen. Het toepassen van de regeling is niet verplicht. Onder de 30%-regeling kunt u als werkgever maximaal 30% van het loon inclusief de vergoeding – wat dus neerkomt op 30/70 van het loon (exclusief de vergoeding) – zonder nader bewijs als onbelaste vergoeding of verstrekking voor de extraterritoriale kosten geven.

De inkomensnorm is geïndexeerd

Om de 30%-regeling toe te mogen passen, moet u een beschikking hebben van de Belastingdienst. U krijgt deze beschikking als u samen met de werknemer een verzoek indient. In de recent gepubliceerde derde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen (pdf) vindt u twee wijzigingen in de 30%-regeling waar u met terugwerkende kracht rekening mee moet houden. Vanaf 2015 zijn de inkomensnormen als volgt:

  • werknemers jonger dan 30 jaar met een mastertitel: € 27.901 exclusief de vergoeding die u onbelast verstrekt;
  • overige werknemers: € 36.705 exclusief onbelaste vergoeding.

Dringende vragen over de 30%-regeling?

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de 30%-regeling, dan kunt u deze als Premium-abonnee ook gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!