Driemaandeneis 30%-regeling is een ‘harde’ eis

6 mei 2015 | Door redactie

Wilt u voortborduren op een 30%-regeling die een buitenlandse werknemer of expat samen met een voormalige werkgever met de Belastingdienst is overeengekomen? Dan moet u rekening houden met de driemaandeneis. Uit een recente uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden blijkt dat u hier niet van mag afwijken.

In deze zaak ging het om een werknemer die vanaf 2009 werkzaam was bij een bv. In 2010 had hij in samenwerking met de bv bij de Belastingdienst verzocht om toepassing van de 30%-regeling. Op 27 september 2010 wees de fiscus dit verzoek toe voor de periode van 1 juli 2010 tot en met 31 mei 2019. Via de genoemde regeling mocht de werknemer maximaal 30% van het loon inclusief de vergoeding – wat dus neerkomt op 30/70 van het loon (exclusief de vergoeding) – zonder nader bewijs als onbelaste vergoeding of verstrekking voor de extraterritoriale kosten ontvangen.

Voortborduren op een eerdere regeling was niet mogelijk

Per 1 december 2012 trad de werknemer uit dienst bij de bv. De hierna volgende tijd besteedde hij aan het zoeken naar een nieuwe woning en een nieuwe baan. Per 2 mei 2013 kreeg de werknemer een baan bij een nieuwe werkgever. Bij deze werkgever wilde hij voortbouwen op de eerder overeengekomen 30%-regeling. De inspecteur accepteerde dit niet, waarop de werknemer bezwaar indiende. Toen de fiscus dit ongegrond verklaarde, stapte de werknemer naar de rechter. Deze verklaarde het beroep ongegrond, omdat de periode tussen de uitdiensttreding en de eerste werkdag te lang had geduurd. Volgens het Uitvoeringsbesluit loonbelasting mag deze periode maximaal drie maanden bedragen (de driemaandeneis). Het hof was het met de rechtbank eens en gaf aan dat de wet geen ruimte biedt om gedurende een zelfgekozen periode niet beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. Bovendien is er binnen de huidige wetgeving geen ruimte om aannemelijk te maken dat de werknemer over zulke specifieke deskundigheid beschikte die het afwijken van de driemaandeneis toestond.
In het juninummer van FA Rendement kunt u meer lezen over de 30%-regeling.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17 maart 2015, ECLI (verkort): 2043

Dringende vragen over de 30%-regeling?

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de 30%-regeling, dan kunt u deze als Premium-abonnee ook gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!