Roep om uitstel verhoging tarief in box 2

Ondernemingen moeten langer wachten op de verlaging van het toptarief in de vennootschapsbelasting, en dat valt niet in goede aarde. Wat ondernemersverenigingen en belastingadviseurs betreft, mag de voorgenomen verhoging van het tarief in box 2 van de inkomstenbelasting dan ook wel een jaartje in de ijskast.

8 oktober 2019 | Door redactie

Eerder had het kabinet nog ‘beloofd’ dat het hoge tarief in de vennootschapsbelasting (VPB) vanaf volgend jaar zou gaan dalen. Die verlaging van het tarief voor winsten boven de € 200.000 was namelijk al een keer uitgesteld. Maar uit de Prinsjesdagstukken blijkt dat de verlaging nog een jaar op zich laat wachten. Bovendien zakt het toptarief minder ver dan eerder is aangekondigd. Het tarief voor winsten onder de € 200.000 zakt overigens wel dóór.

Klachten over ‘grillige’ belastingplannen

Ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB-Nederland zijn niet te spreken over het uitblijven van de verlaging van het toptarief. Zeker omdat er de afgelopen periode veel verschillende beloftes over de VPB-tarieven voorbij zijn gekomen. De organisaties merken op ‘dat de wijzigingen in de fiscale regels steeds grilliger zijn en elkaar in rap tempo opvolgen’, zo schrijven zij in een brief aan de vaste Kamercommissie voor Financiën, die binnenkort met het kabinet in debat gaat over de belastingplannen.
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) is ook niet tevreden: ‘Het VPB-tarief oogt zo langzamerhand als een kerkhof van gesneuvelde beloften.’ Dat alles komt de betrouwbaarheid van het beleid op zijn zachtst gezet niet ten goede, moppert de NOB.

Tarief in box 2 in 2020 naar 26,25%

Wat de ondernemersverenigingen, de NOB en ook het Register Belastingadviseurs (RB) steekt, is dat het kabinet de voorgenomen verhoging van het tarief in box 2 wél laat doorgaan. Houders van een aanmerkelijk belang gaan dan 26,25% inkomstenbelasting betalen over dat inkomen, terwijl dat nu nog 25% is. De stelling van het kabinet is steeds geweest dat die verhoging nodig is omdat de bv dankzij de verlaging van de VPB anders véél aantrekkelijker zou worden dan de eenmanszaak.
De NOB wijst erop dat de ondernemer voor de inkomstenbelasting volgend jaar al voordeel heeft van lagere tarieven in box 1. En het algemene VPB-tarief blijft dus hetzelfde, waardoor er volgens de NOB geen reden is om het tarief in box 2 op te trekken. In elk geval een jaar uitstel van de tariefsverhoging is dan ook wat de NOB en ook de ondernemersorganisaties bepleiten.

Vanaf 2020 mes in zelfstandigenaftrek

Wat ook in de commentaren van de ondernemers, NOB én RB terugkomt is het snoeien in de zelfstandigenaftrek. Die gaat in stappen terug naar € 5.000 in 2028. Dat is alweer de derde versobering van de regeling in vrij korte tijd, klagen de ondernemersorganisaties. En wat meer is: er is nog een commissie aan het studeren op de positie van zzp’ers. De NOB beveelt aan om in elk geval te wachten met snoeien totdat de commissie met haar conclusie komt.

Bijlagen bij dit bericht