Twee schijven in box 2 vanaf 2024

23 mei 2022 | Door redactie

Vanaf 2024 gaan er twee tarieven gelden in box 2 van de inkomstenbelasting. Dat staat in de zogeheten Voorjaarsnota van het kabinet. Voor een inkomen uit aanmerkelijk belang tot € 67.000 is het tarief dan 26%, boven die grens is het 29,5%.

In de Voorjaarsnota heeft het kabinet flink wat plannen staan die geld moeten opleveren voor een aantal tegenvallers op de begroting. Eén daarvan is het invoeren van twee schijven in box 2. Nu geldt er namelijk nog één algemeen tarief van 26,9%. Deze aanpassing moet € 70 miljoen per jaar opleveren.

Kiezen tussen dividend of salaris

In box 2 betalen directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) en andere houders van een aanmerkelijk belang belasting over bijvoorbeeld een dividenduitkering. Het tarief speelt dan ook een grote rol voor de vraag of het voor een dga fiscaal voordeliger is om te kiezen voor een salarisverhoging of voor een dividenduitkering. Een hoger loon is belast in box 1. Voor dividend geldt het gecombineerde tarief van de vennootschapsbelasting en box 2.

Aanpak ‘excessieve’ lening dga’s

Daarnaast hangt het tarief in box 2 samen met het wetsvoorstel dat ‘excessieve’ leningen van dga’s bij hun eigen bv’s moet aanpakken. Door dit voorstel is het bedrag aan schuld boven de € 700.000 straks namelijk automatisch belast als inkomen in box 2. Een hoger tarief werkt dan dus door in de rekening die de dga gepresenteerd krijgt. Vooralsnog staat de invoering van dit wetsvoorstel gepland voor 2023. De Belastingdienst zal dan eind 2023 voor het eerst peilen hoe hoog de schuld is. De invoering van de twee schijven in box 2 zal volgens de huidige plannen dus pas een jaar daarna ingaan.

Vermogensongelijkheid punt van aandacht

Het tarief in box 2 is de afgelopen jaren al in stapjes opgehoogd van 25% naar de huidige 26,9%. Eerder is wel geopperd dat het tarief misschien wel naar 30% of 35% zou kunnen. In dat licht valt deze tariefsverhoging nog mee voor dga’s. Toch is het nog de vraag of het hierbij blijft. Want het kabinet meldt in een brief bij de Voorjaarsnota dat uit de recente gesprekken met oppositiepartijen blijkt dat er brede zorgen zijn over vermogensongelijkheid. Daarom gaat het kabinet in de aanloop naar Prinsjesdag bekijken hoe de ‘verhouding tussen lasten op vermogen en arbeid meer in balans kan worden gebracht’. Dat duidt niet echt op een lastenverlichting voor dga’s met vermogen.