OR informeert én communiceert naar achterban

21 juni 2017 | Door redactie

De ondernemingsraad vertegenwoordigt de belangen van de werknemers bij de bestuurder. Via agenda’s en verslagen blijft de achterban op de hoogte van ontwikkelingen. Een slimme OR let op het verschil tussen informeren en communiceren.

Bij informeren is er sprake van eenrichtingsverkeer. De OR verstrekt informatie aan (een deel van) de werknemers. Dat kan bijvoorbeeld door een verslag van een OR-vergadering op het intranet te publiceren. Communiceren draait om een uitwisseling, waarbij de achterban kan reageren op de boodschap van de OR. Elke OR kiest een manier van informeren en communiceren (tool) die bij de raad, de werknemers en de organisatie past.

OR moet rekening houden met gevoelens achterban

In situaties waarin er voor de werknemers veel op het spel staat, bijvoorbeeld bij onderhandelingen over een arbeidsvoorwaardenregeling, is het belangrijk dat de OR niet alleen maar informatie zendt richting de achterban. De achterban moet ook vragen kunnen stellen en input kunnen geven. De OR doet er hierbij goed aan rekening te houden met de gevoelens van de achterban (tool), die mogelijk in onzekerheid verkeert. De input kan de OR meenemen in het overleg met de bestuurder. Het is geen garantie voor een positief resultaat van onderhandelingen, maar de achterban voelt zich wel betrokken, gehoord en heeft vertrouwen in de OR. De OR kan de communicatie met de achterban (tool) op verschillende manieren inrichten, bijvoorbeeld via een enquête (tool) of een bijeenkomst.

Werknemers Jumbo willen dat vakbond onderhandelt over cao

De werknemers van supermarktketen Jumbo verkeren momenteel in onzekerheid  over een nieuwe cao en hebben actie ondernomen. De cao-onderhandelingen tussen directie en vakbonden zijn eerder dit jaar stukgelopen. De directie heeft hierdoor geen vertrouwen meer in de bonden en wil nu onderhandelen met de centrale ondernemingsraad (COR) over een eigen arbeidsvoorwaardenregeling. Dat zien de werknemers niet zitten. Duizend van de drieduizend vaste werknemers ondertekenden daarom een petitie, waarin ze aangeven dat de (onafhankelijke) vakbonden de cao-onderhandelingen zouden moeten voeren in plaats van de COR.