Bedrijfsonderdeel sluiten: alleen met uw advies

16 juni 2011 | Door redactie

Het komt voor dat een bestuurder ervoor kiest om een bedrijfsonderdeel te sluiten. Dat kan zijn om in financieel zwaar weer het hoofd boven water te houden, maar bijvoorbeeld ook om de bedrijfsfocus te verplaatsen en meer winst te boeken. Wat de reden ook is: zodra uw bestuurder besluit om een deel van zijn onderneming te sluiten, moet hij uw raad hierover om advies vragen!

Besluit een bestuurder een deel van zijn onderneming te sluiten, dan is het adviesrecht van toepassing. Geeft de ondernemingsraad een advies dat afwijkt van het besluit, dan moet de bestuurder zich houden aan zijn opschortingsplicht. Deze plicht geldt automatisch nadat de OR een negatief advies uitbrengt en houdt in dat de bestuurder zijn besluit een maand moet uitstellen. De OR kan in die periode in beroep gaan tegen het besluit door naar de Ondernemingskamer te stappen. De raad moet dan de rechter vragen om een oordeel over de redelijkheid van het besluit. Soms is het verstandig om deze maand niet aan te houden: u kunt de bestuurder dan ontslaan van de verplichting tot opschorting.

Houd de procedures in het oog!

Let er goed op dat uw bestuurder u en uw mederaadsleden op tijd informeert over de te nemen besluiten. Zeker als u het idee heeft dat er ingrijpende wijzigingen op komst zijn. Hoe eerder uw raad meepraat, des te groter is de invloed die u kunt uitoefenen op het definitieve besluit. Verder doet u er goed aan de procedures rondom de bedrijfssluitingen nauwlettend in het oog te houden. Want bij deze vaak emotionele gebeurtenissen denken bestuurders niet altijd aan hun wettelijke rechten en plichten.