OR ABN Amro: wensen nieuwe bestuursvoorzitter

14 september 2016 | Door redactie

De ondernemingsraad (OR) van ABN Amro heeft zijn voorkeuren uitgesproken over een opvolger van de huidige bestuursvoorzitter Gerrit Zalm. Zalm stapt volgend jaar op – een jaar eerder dan gepland – en dat terwijl er veel moet veranderen bij de bank.

De OR streeft naar een meer wendbare organisatie, die snel kan inspelen op de wensen van de klant. Wat de OR betreft gaat de bank in de toekomst meer werken met zelfsturende teams. Een externe kandidaat is wat hem betreft beter in staat die veranderingen door te voeren. De voorkeur gaat uit naar een bankier die goed op de hoogte is van het reilen en zeilen in het bankwezen. De nieuwe bestuursvoorzitter zou een goede toekomstvisie moeten hebben, in het bijzonder op zogeheten fintech, nieuwe technologieën in de bankwereld.

OR heeft adviesrecht op benoeming nieuwe bestuurder

De OR heeft volgens artikel 30 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) adviesrecht op de benoeming van een nieuwe bestuurder. Dat mag de OR geven op een moment dat het advies nog van invloed kan zijn op het besluit. Dat betekent dat de OR bijvoorbeeld kan adviseren over de profielschets van de functie en voor het nemen van zijn besluit in gesprek kan gaan met meerdere kandidaten. Na het advies van de OR kan de Raad van Commissarissen een besluit nemen en hij is daarbij niet verplicht het advies van de OR over te nemen. De ondernemingsraad kan niet in beroep gaan tegen het besluit.

ABN Amro schrapt banen

De nieuwe bestuursvoorzitter staat voor een pittige klus. Maandag werd namelijk bekend dat tot 2020 maximaal 1375 banen zullen verdwijnen bij het bankconcern. Gedwongen ontslagen zijn onvermijdelijk, volgens ABN Amro. Volgend jaar zullen al 625 tot 950 arbeidsplaatsen wegvallen in binnen- en buitenland. Het gaat om functies bij afdelingen als personeelszaken, financiële administratie en risicomanagement. In augustus sprak de bank al de wens uit om 200 miljoen te besparen.