Adviesrecht

Het adviesrecht is één van de belangrijkste bevoegdheden van iedere ondernemingsraad (OR). Samen met het instemmingsrecht kan de OR er met adviesrecht voor zorgen dat de werkgever bepaalde plannen voor de organisatie moet bijstellen of zelfs moet intrekken! Wil de werkgever bijvoorbeeld reorganiseren of fuseren, dan is hij verplicht om het voorgenomen besluit voor te leggen aan de OR van uw organisatie. Brengt de ondernemingsraad een negatief advies uit, dan kan de werkgever dat advies niet zomaar in de wind slaan. Het adviesrecht van de OR is geregeld in artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). In dat artikel is een lijst opgenomen van onderwerpen die adviesplichtig zijn.

 

Tools

E-learning

Adviesrecht van de OR
Videocollege
12 minuten
29-01-2015

Vraag en antwoord

Wat kunnen we doen als bestuurder het adviesrecht negeert voor ondernemingsplannen?
Een meerjarig ondernemingsplan is een beleidsplan waarin strategische keuzes voor de nabije toekomst worden gemaakt. Dat mag u niet verwarren met concrete voorgenomen besluiten waarover uw bestuurder (als het een flinke uitbreiding betreft) eerst OR-advies moet inwinnen. Dat wil overigens... Lees het hele antwoord