OR-advies met het BOB-model

9 januari 2017 | Door redactie

Ondernemingsraden krijgen regelmatig adviesaanvragen voor de kiezen. Een helder en gestructureerd advies schrijven waarin alle meningen van de OR-leden zijn meegenomen valt niet mee. Het BOB-advies helpt hierbij!

BOB staat voor Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Het is een model dat een groep helpt om snel een besluit te nemen. In de beeldvormingsfase vormt de OR zich een beeld van wat de adviesaanvraag van de bestuurder inhoudt. Een slimme OR houdt artikel 25, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden bij de hand om te controleren of het daadwerkelijk om adviesrecht (tools) gaat en niet om een instemmingsrecht (tools).

Toetsingscriteria helpen de OR bij het besluit

In de oordeelsvorming geven OR-leden hun mening over de adviesaanvraag. Tijdens deze fase kan de OR toetsingscriteria opstellen. Als het voorstel aan deze punten voldoet, zegt een OR ‘ja’ tegen het voorstel. In de laatste fase – de besluitvormingsfase – kan een ondernemingsraad de balans opmaken. Een voorstel zal nooit aan alle eisen voldoen, dus het is van belang om duidelijk te hebben welke criteria het zwaarst wegen.

Inhoudelijk advies helpt de organisatie vooruit

Met slechts een positief of een negatief advies is een bestuurder niet geholpen. De ondernemingsraad doet er goed aan om een inhoudelijk advies te geven, waarbij hij de bestuurder meldt pas groen licht te geven als aan de belangrijkste eisen is voldaan. Bij een complexe adviesaanvraag kan de ondernemingsraad op basis van artikel 16 van de WOR een externe deskundige inschakelen. De kosten komen voor rekening van de bestuurder, als de OR die vooraf op de hoogte heeft gesteld.

Meer over het BOB-model leest u in OR Rendement 1-2017. Het blad valt op dinsdag 17 januari bij abonnees op de mat.