OR heeft adviesrecht bij nieuwe bestuurder

18 februari 2011 | Door redactie

Veel OR-leden weten niet dat zij adviesrecht hebben bij de benoeming van een nieuwe bestuurder. Toch is dit wel degelijk het geval. Het is belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent, aangezien u in de toekomst veel met uw nieuwe bestuurder te maken krijgt. Het is dan fijn als u weet wat u van deze persoon kunt verwachten.

In de praktijk komt het niet vaak voor dat de ondernemingsraad wordt betrokken bij de benoeming van een nieuwe bestuurder. Zowel de bestuurder als de OR-leden weten vaak niet dat zij hier een rol in kunnen spelen.

Advies uitbrengen

In artikel 30 van de WOR staat dat de ondernemer de ondernemingsraad in de gelegenheid moet stellen om advies uit te brengen over de benoeming of het ontslag van een nieuwe bestuurder. Dit kan betekenen dat u een rol speelt in het sollicitatieproces, maar u kunt ook terugvallen op de adviesprocedure.
Bij een adviesprocedure formuleert de ondernemer zijn voorgenomen besluit en legt dit voor aan de OR. Het is wel verstandig om ervoor te zorgen dat u op tijd uw oordeel kunt vormen over het besluit. Als u wacht tot de ondernemer zijn beslissing al heeft genomen, valt hier meestal weinig meer aan te veranderen.

Vragen om cv

U kunt de ondernemer bijvoorbeeld tijdens de sollicitatieprocedure alvast vragen om een cv van de mogelijke kanshebbers voor de functie. Ook kunt u zelf een profiel opstellen met de wensen die u heeft met betrekking tot uw nieuwe bestuurder. Dit kan de ondernemer dan meenemen in zijn uiteindelijke beslissing.