AP controleert werkgever die temperatuur personeel meet

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tikte onlangs twee organisaties op de vingers omdat zij de regels overtraden bij het opmeten van de temperatuur van werknemers. Zo werden de werknemers onder druk gezet om toestemming te geven voor het temperaturen.

27 november 2020 | Door redactie

Om de risico’s op besmetting met het coronavirus te beperken, meten sommige organisaties bij toegangscontroles de lichaamstemperatuur van werknemers. De AP krijgt hier veel vragen over. Omdat werknemers niet altijd in de positie zijn om een temperatuurmeting te weigeren, besloot de AP hier onderzoek naar te doen. Onlangs constateerde de AP dat twee grote organisaties zich niet aan de wet hielden, omdat zij de temperatuur van hun werknemers opnamen en deze gegevens verwerkten. In dat geval geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AP heeft de organisaties gevraagd hun manier van temperaturen aan te passen en gaat over enige tijd controleren of ze dit hebben gedaan.

Werknemers mochten niet naar binnen zonder meting

Beide organisaties overtraden de AVG, omdat ze vastlegden wat iemands temperatuur was. Is lichaamstemperatuur te herleiden tot een specifiek persoon, dan is het een persoonsgegeven. Daarnaast is lichaamstemperatuur een gezondheidsgegeven en dit valt onder de bijzondere persoonsgegevens. Het is in principe verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken. Een uitzondering geldt als iemand uitdrukkelijk toestemming (tool) geeft. Hij moet deze toestemming dan wel in alle vrijheid geven, wat in een relatie tussen werkgever en werknemer vaak niet het geval is. Eén van de organisaties vroeg wel voorafgaand aan de meting toestemming aan de werknemers, maar deze toestemming was ongeldig. De werknemers werden onder druk gezet om toestemming te geven, omdat ze anders niet naar binnen mochten.

Temperatuur meten niet altijd effectief

Een werkgever mag de temperatuur van de werknemers alleen aflezen als hij zich aan bepaalde voorwaarden houdt. Ten eerste mag hij de gegevens niet opnemen in een bestand. Ook mag de meting niet geautomatiseerd plaatsvinden, zoals bij een warmtecamera. Tot slot mag de verwerking geen geautomatiseerd gevolg hebben, zoals toegangspoortjes die automatisch openen. De AP heeft ook twijfels over het nut van temperaturen. Volgens het RIVM is verhoging slechts één van de symptomen van een coronabesmetting. Er kunnen ook andere symptomen zijn, zoals neusverkoudheid of hoesten. Die komen bij temperaturen niet in beeld. Het is een taak van de werkgever om werknemers te informeren over bij welke klachten ze wel of niet naar hun werk mogen en wanneer zij zich moeten laten testen.