Temperatuur meten in coronatijd: wat zijn nu de regels?

12 mei 2020 | Door redactie

Organisaties vragen zich af of zij de temperatuur van werknemers mogen meten in verband met het coronavirus. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft nieuwe informatie over dit thema gepubliceerd.

Sommige organisaties meten bij een toegangscontrole de lichaamstemperatuur van werknemers en eventuele bezoekers. Wie een afwijkende temperatuur heeft, mag niet naar binnen. Temperaturen is echter niet zomaar toegestaan, zo benadrukt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Vaak verwerkt de organisatie hierbij medische gegevens en dat is in principe verboden onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Er is sprake van een verwerking als de organisatie iets doet met de meting. Denk aan registratie of het doorgeven van de informatie om een deur of poortje te openen.

AVG hoeft geen rol te spelen bij temperatuurmeting

De AVG is niet van toepassing als de werknemer zelf zijn temperatuur opneemt, of als de meting niet wordt geregistreerd of terechtkomt in een geautomatiseerd systeem. De AP kan hier dan niet tegen optreden. Toch is het ook bij een meting zonder gegevensverwerking mogelijk dat wettelijke rechten in het geding zijn. Zo kan het voorkomen dat een werknemer na de meting niet naar binnen mag en dat achter hem wachtende collega’s daaruit hun conclusies trekken over zijn gezondheid. Hoewel de AVG dan niet geldt, vormt dit mogelijk een onrechtmatige inbreuk op grondrechten, zoals ‘de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ en ‘de integriteit van het lichaam’.

Werkgever kan arbowetgeving zwaarder laten wegen

Naast privacyregels speelt bij temperaturen de arbowetgeving een grote rol. Om veiligheidsredenen kan de werkgever besluiten de metingen door te zetten, met instemming van de ondernemingsraad. Als de werkgever dan medische gegevens verwerkt, loopt hij het risico op een hoge boete van de privacytoezichthouder. Of werknemers toestemming voor de meting hebben gegeven, is vanwege de afhankelijkheidsrelatie met de werkgever niet relevant.
Verder moet een organisatie zich realiseren dat de meting voor schijnzekerheid kan zorgen. Niet iedereen die besmet is met het coronavirus, kampt met verhoging. En een temperatuurverhoging wil niet per se zeggen dat iemand iets onder de leden heeft. Anderzijds kan de werkgever met de temperatuurmetingen het risico op coronabesmettingen wel verkleinen.