Direct in doelgroep na speciaal onderwijs

17 december 2015 | Door redactie

Leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs worden mogelijk zonder verdere toetsing opgenomen in het doelgroepregister van de banenafspraak. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dient daarvoor begin 2016 een voorstel in.

De uitvoering van de Participatiewet moet eenvoudiger. Staatssecretaris Klijnsma heeft daarom aangekondigd dat zij begin 2016 twee wijzigingsvoorstellen zal doen. Eén van die wijzigingen is dat (oud-)leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs zonder toetsing door UWV meteen worden toegelaten tot het doelgroepregister van de banenafspraak. Dit register is sinds kort online te raadplegen. De andere wijziging heeft betrekking op de loonwaardebepaling. 

Andere leerlingen moeten zich wel melden bij UWV

Leerlingen van het praktijkonderwijs of van een zogenoemde MBO-entree opleiding kunnen zich rechtstreeks melden bij UWV als zij in het doelgroepregister opgenomen willen worden. Zij hoeven daarvoor dus niet eerst langs de gemeente. Toch worden zij niet – zoals de (oud-)leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs – zonder verdere toetsing toegelaten. UWV beoordeelt namelijk of zij inderdaad arbeidsvermogen hebben, maar niet in staat zijn om zonder hulp het minimumloon (tools) te verdienen.

Premiekorting geldt voor hele doelgroep

Als een organisatie een werknemer uit de doelgroep van de banenafspraak in dienst neemt, krijgt hij voor die werknemer gedurende maximaal drie jaar een korting op de premies werknemersverzekeringen van € 2.000. Ook telt de werknemer mee voor het quotum arbeidsbeperkten van de werkgever als de Quotumwet in werking treedt. Het kan voor werkgevers dus interessant zijn om te onderzoeken of zij functies hebben of kunnen creëren die vervuld kunnen worden door (oud-)leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs.