Participatiewet

De Participatiewet heeft de Wet sociale werkvoorziening (WSW), de Wet werk en bijstand (WWB) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) vervangen. Het doel van de Participatiewet is dat zo veel mogelijk werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen bij gewone werkgevers. Er worden verschillende maatregelen genomen om hun arbeidsparticipatie te bevorderen.

Extra banen creëren voor arbeidsbeperkten

Kabinet en werkgevers hebben afgesproken dat werkgevers uit de markt- en overheidssector extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Uiteindelijk moeten er vóór 2026 125.000 extra banen komen. Als werkgevers er niet in slagen om de toegezegde extra banen te realiseren, treedt een quotum in werking. Dan wordt het voor elke werkgever die meer dan 24 werknemers in dienst heeft verplicht om arbeidsplaatsen aan te bieden aan werknemers met een arbeidshandicap.

 

Vraag en antwoord

Krijgen we loonkostenvoordeel als we een organisatie overnemen?
Als uw organisatie een andere organisatie overneemt, heeft u pech wat het loonkostenvoordeel (LKV) betreft. Hoewel de premiekortingen die tot 1 januari 2018 golden wel voor de resterende periode mochten worden overgenomen door een nieuwe werkgever, is die regel sinds die datum geschrapt.... Lees het hele antwoord