Participatiewet

De Participatiewet heeft de Wet sociale werkvoorziening (WSW), de Wet werk en bijstand (WWB) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) vervangen. Het doel van de Participatiewet is dat zo veel mogelijk werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk kunnen bij gewone werkgevers. Er worden verschillende maatregelen genomen om hun arbeidsparticipatie te bevorderen.