Hindernissen voor gehandicapte op het werk wegnemen

8 juni 2021 | Door redactie

Gehandicapten ervaren nog steeds veel barrières, waardoor ze niet aan het openbare leven kunnen deelnemen zoals ze dat graag zouden willen. Een deel van die hindernissen zou kunnen worden weggenomen door meer inlevingsvermogen van anderen.

Voor gehandicapten is deelname aan het maatschappelijke leven nog steeds een weg die geplaveid is met hindernissen. Dit is de uitkomst die in het SCP-rapport ‘Lang niet toegankelijk’ wordt gepresenteerd. Een deel van de beperkingen die gehandicapten ervaren (artikel), ontstaat door de opstelling van de mensen om hen heen. Juist dát is een aspect dat goed te beïnvloeden is in werksituaties. Het rapport haalt het voorbeeld aan van dozen die in een gang worden gezet, zodat iemand in een rolstoel daar op een gegeven moment strandt. Werknemers in organisaties die bij hun doen en laten rekening houden met hun collega die een lichamelijke beperking heeft, zorgen dat deze zich gezien en geaccepteerd voelt.

Werk wordt minder stressvol

Bovendien wordt hun werk hierdoor minder stressvol. In onzekere situaties is iemand met een beperking de hele dag bezig vooruit te denken en te plannen hoe hij bepaalde obstakels kan overwinnen. En ook dan nog wordt hij vaak gedwarsboomd door dingen die niet gaan zoals gepland. Als bij een reis met de trein op het aankomststation geen NS-medewerkers komen opdagen om hem uit de trein te helpen, moet hij noodgedwongen verder reizen en komt hij te laat op zijn werk. Begrip van de werkgever voor deze vervelende situatie helpt dan veel. Het SCP-rapport ‘Lang niet toegankelijk’ is als pdf te downloaden van de website van het SCP.