OR verliest strijd om plaspauzes voor buschauffeurs

Buschauffeurs van het Almeerse vervoersbedrijf Keolis/AllGo krijgen geen extra plaspauze. Dat besliste de kantonrechter onlangs. Keolis stapte naar de rechter omdat de ondernemingsraad (OR) niet akkoord ging met de nieuwe werktijdenregeling zonder extra plaspauze.

16 september 2019 | Door redactie

Vorig jaar legden buschauffeurs massaal het werk neer vanwege onvoldoende plaspauzes. In de diensttijdenregeling van Keolis liggen, naast de vertrek- en aankomsttijden per bushalte, ook de pauzes en onderbrekingen van de chauffeur vast. Keolis vindt dat de nieuwe werktijdenregeling de buschauffeurs voldoende gelegenheid biedt voor ‘sanitaire stops’. De OR is het hier niet mee eens.

Pauzes liggen vast in de cao

De OR pleitte voor extra plaspauzes (elke 3 uur een extra stop van 5 minuten), op een goedgekeurde pauzelocatie. Pauzes en voorwaarden voor een pauzelocaties liggen vast in de cao. In de cao 2018-2020 is een bijlage opgenomen, waarin werkgevers wordt gevraagd om reële onderbrekingen tijdens een dienst mogelijk te maken. De OR vindt dat de bijbehorende diensttijdenregeling niet aan de voorwaarden uit de betreffende bijlage voldoet. Volgens het vervoersbedrijf is een extra onderbreking echter niet mogelijk en financieel onhaalbaar.

Kantonrechter vervangt instemming OR

De OR moet instemmen met een aanpassing van de werktijden, anders kan de werkgever de nieuwe werktijdenregeling niet doorvoeren. Dit instemmingsrecht is geregeld in artikel 27 van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Stemt de OR niet in met een voorgenomen plan van de bestuurder, dan heeft de bestuurder op grond van artikel 27, lid 4 WOR het recht om de zaak voor te leggen aan de kantonrechter. De rechter kan dan vervangende toestemming geven voor het plan van de bestuurder als zijn belangen zwaarder wegen. Dat gebeurde in dit geval. De rechter stelde de werkgever in het gelijk. 

Bijlagen bij dit bericht