Voorkom ongelijkheid bij groene arbeidsvoorwaarden

22 mei 2023 | Door redactie

Groene arbeidsvoorwaarden winnen snel aan populariteit. De werkgever moet voorkomen dat hierdoor een klimaatkloof in de organisatie ontstaat. Ook de ondernemingsraad (OR) moet hier alert op zijn in het kader van gelijke behandeling.

Steeds meer werkgevers bieden groene arbeidsvoorwaarden aan. Met groene arbeidsvoorwaarden, oftewel green benefits, kan de werkgever werknemers die willen verduurzamen tegemoet komen of bijdragen aan de eigen klimaatdoelstellingen van de organisatie. De werkgever kan bijvoorbeeld aan werknemers een klimaatbudget of renteloze lening beschikbaar stellen voor groene investeringen, een hogere reiskostenvergoeding bij milieuvriendelijk woon-werkverkeer of extra vakantiedagen voor werknemers die met duurzaam transport naar hun vakantiebestemming reizen.
De OR, die in de organisatie de zorg voor het milieu moet bevorderen (artikel 28, lid 4 WOR), zal groene arbeidsvoorwaarden vast toejuichen. Toch doet de OR er goed aan om pas op de plaats te maken als hij van de bestuurder bijvoorbeeld een instemmingsverzoek voor een wijziging van de arbeidsvoorwaarden krijgt (artikel 27 WOR) of als hij de bestuurder wil voorstellen om de arbeidsvoorwaarden te vergroenen (artikel 23 WOR).

OR moet klimaatkloof tegengaan  

Groene arbeidsvoorwaarden kunnen onbedoeld leiden tot ongelijkheid binnen de organisatie en zo de klimaatkloof (waarbij de ene groep meer profiteert van duurzame regelingen dan de andere groep) vergroten. Dat  moet de OR juist voorkomen, want de OR moet gelijke behandeling stimuleren en waken tegen discriminatie (artikel 28, lid 3 WOR). Zo zullen huiseigenaren veel meer profijt hebben van een klimaatbudget voor het verduurzamen van de woning dan huurders die zeer beperkt zijn in de aanpassing van hun woning, hebben werknemers met weinig tot geen (vrije) laadpalen in de buurt minder baat bij een elektrische auto en is de fiets of het openbaar vervoer ook niet voor iedereen een haalbare optie.

Alternatieven voor werknemers die buiten de boot (dreigen te) vallen

De OR kan nagaan of alle werknemers kunnen profiteren van groene arbeidsvoorwaarden. Dreigen er werknemers buiten de boot te vallen, dan doet de bestuurder er verstandig aan om hun (duurzame) alternatieven te bieden, zodat ook zij kunnen profiteren van duurzame maatregelen. Een duurzaam keuzebudget, dat werknemers vrij kunnen besteden aan duurzame voorzieningen, kan bijvoorbeeld een goede oplossing zijn. Ook kan de OR er bij de bestuurder op aandringen dat hij duidelijk communiceert over groene arbeidsvoorwaarden en hoe werknemers hier gebruik van kunnen maken. Dat vergroot de kans dat werknemers er ook daadwerkelijk gebruik van maken en de voordelen benutten.

Aan de slag met verduurzaming? In de toolbox Snel aan de slag met duurzaam ondernemen staan alle relevante informatie, handige tools en praktische tips overzichtelijk bij elkaar!