Arbocatalogus is niet langer voor onbepaalde tijd geldig

De oude Beleidsregel arbocatalogi 2010 is onlangs vervangen door de Beleidsregel arbocatalogi 2019. Deze Beleidsregel bevat onder andere regels voor de toetsing van een arbocatalogus door Inspectie SZW.

21 juni 2019 | Door redactie

In veel branches kunnen werkgevers en werknemers gebruikmaken van een arbocatalogus (tool). Hierin hebben de sociale partners voor een branche (of sector) uitgewerkt hoe organisaties veilig en gezond kunnen werken. De arbocatalogus is zodoende een instrument om aan de Arbowet te voldoen, waarin alleen algemene regels zijn opgenomen. Hoewel de sociale partners veel vrijheid hebben bij het opstellen van deze arbocatalogus, zijn er in de Beleidsregel arbocatalogi een aantal regels bepaald. Per 14 juni is er een nieuwe versie van de Beleidsregel in gebruik genomen.

Einde van marginale toetsing arbocatalogi

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele aanpassingen doorgevoerd. Belangrijke nieuwe regels zijn:

  • In de arbocatalogus moet helder zijn aangegeven voor welk arbeidsrisico een specifieke maatregel bedoeld is. Dat maakt zowel het gebruik als de toetsing van het instrument eenvoudiger.
  • Een positieve toetsing van de arbocatalogus door Inspectie SZW is nog maar maximaal zes jaar geldig in plaats van voor onbepaalde tijd. Deze geldigheidstermijn moet ervoor zorgen dat arbocatalogi (technologische) ontwikkelingen blijven volgen en niet verouderen.
  • In de Beleidsregel arbocatalogi 2010 stond dat Inspectie SZW arbocatalogi marginaal zou toetsen. In de praktijk blijkt echter dat er meer nodig is om te vast te stellen of een maatregel uit een catalogus voldoende invulling geeft aan een arborisico. In de Beleidsregel arbocatalogi 2019 is ‘marginale toetsing’ verandert in ‘toetsing’. Inspectie SZW toetste al niet meer marginaal, dus de wijze van toetsing wijzigt nu niet.

Verstandig om arbocatalogus te gebruiken

Een werkgever is niet verplicht om de oplossingen uit de arbocatalogus van zijn sector of branche in te zetten, maar hij doet er wel goed aan. Zo vergroot hij immers de kans dat hij aan de Arbowet voldoet – de wet naleven is natuurlijk wel een verplichting – en dat zijn personeel de arbeidsomstandigheden als prettig ervaart. Inspectie SZW keurt de arbocatalogi, dus als een organisatie het arbobeleid en maatregelen baseert op een positief getoetste arbocatalogus, is de kans groter dat zij werknemers voldoende bescherming biedt. Maar voor bedrijfsspecifieke risico’s waarvoor de arbocatalogus geen oplossing biedt, kan Inspectie SZW extra maatregelen eisen.