Digitale toolkit Nieuwe Arbowet voor laatste losse eindjes

26 juni 2018 | Door redactie

De deadline voor het voldoen aan de verplichtingen van de gewijzigde Arbowet is in zicht. Op 1 juli 2018 moeten alle werkgevers een basiscontract voor de arbodienstverlening hebben. Het ministerie van SZW helpt werkgevers met een digitale toolkit.

Op 1 juli 2018 moeten werkgevers alles hebben geregeld wat in de gewijzigde Arbowet van 1 juli 2017 staat. Of alles in orde is, kunnen werkgevers checken met de Digitale toolkit Nieuwe Arbowet van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid (SZW).  De toolkit bevat animaties,  factsheets en posters met uitleg over de vernieuwde Arbowet (tool). Preventiemedewerkers, bedrijfsartsen en andere arboprofessionals kunnen het voorlichtingsmateriaal gebruiken om andere in de organisatie in te lichten over hun rechten en plichten op het gebied van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden.

Basiscontract voor maatwerk of vangnet

Nieuw in de Arbowet zijn de miniminimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers: het basiscontract (tool). Daarin moeten onder meer de vrije toegang tot de bedrijfsarts en de second opinion zijn geregeld. De werkgever kan voor de arbodienstverlening kiezen tussen de maatwerkregeling en de vangnetregeling. In het laatste geval sluit de werkgever een basiscontract met een gecertificeerde arbodienst. Bij de maatwerkregeling regelt de werkgever (onder voorwaarden) zelf de deskundigen die hem ondersteunen bij het uitvoeren van zijn verplichtingen volgens de Arbowet.

Boete Inspectie SZW bij ontbreken basiscontract

Werkgevers hebben tot 1 juli 2018 de tijd om hun arbocontract met de arbodienstverlener te veranderen of aan te passen. Het is de bedoeling dat Inspectie SZW de gewijzigde Arbowet gaat handhaven. De Inspectie legt voortaan direct een boete (tool) op als werkgevers niet over een basiscontract beschikken. Zij krijgen dus niet langer eerst een waarschuwing. De hoogte van de boete hangt af van de grootte van de organisatie en kan uiteen lopen van € 450 tot € 1.500 voor organisaties met meer dan 500 medewerkers.