Wat is het verschil tussen verticaal toezicht en horizontaal toezicht?

25 juni 2020

Wat is precies het verschil tussen verticaal toezicht en horizontaal toezicht van de Belastingdienst?

De traditionele aanpak van de Belastingdienst is om eens in de 5 of 6 jaar een onderneming te controleren. Bij ‘verticaal toezicht’ checkt de Belastingdienst de betrouwbaarheid van de aangifte van uw onderneming achteraf door middel van vragenlijsten, boekenonderzoeken en een bedrijfsbezoek. Verticaal toezicht is in de praktijk vaak een tijdrovende exercitie.

Vooraf afstemming

In 2005 introduceerde de Belastingdienst ‘horizontaal toezicht’. Bij horizontaal toezicht controleert de Belastingdienst de aangifte niet meer achteraf, maar vindt er vooraf afstemming plaats tussen de fiscus en de belastingplichtige. Ondernemingen die meedoen aan horizontaal toezicht hebben één aanspreekpunt bij de Belastingdienst en krijgen sneller duidelijkheid over hun aangiften. Zij hebben ook te maken met aangepast toezicht, bijvoorbeeld bij controles en vragenbrieven.

Afspraken in convenanten

De Belastingdienst legt afspraken op het gebied van horizontaal toezicht vast in convenanten. De Belastingdienst heeft convenanten gesloten met individuele ondernemingen, provincies, gemeenten, de Rijksoverheid, (koepel)organisaties van fiscaal intermediairs en brancheorganisaties.

Voor het sluiten van een convenant vindt vooraf onderzoek plaats om te beoordelen of de desbetreffende onderneming hiervoor in aanmerking komt.