Meer preventie van gehoorbeschadiging door werk

9 februari 2018 | Door redactie

Te veel geluid op de werkplek kan gehoorschade veroorzaken. In het ergste geval kan het leiden tot onherstelbare lawaaislechthorendheid. De werkgever moet maatregelen nemen om werknemers te beschermen. In de Week van het Oorsuizen is aandacht voor preventie.

Inmiddels heeft 1 miljoen Nederlanders last van tinnitus, oftewel oorsuizen. De laatste jaren neemt het aantal mensen met deze aandoening toe, vooral het aantal jongeren. Het is één van de vormen van gehoorbeschadiging die door arbeidsomstandigheden veroorzaakt kan worden, bijvoorbeeld door incidentele harde geluiden of door regelmatige blootstelling aan geluid. In de week van het oorsuizen is aandacht voor maatregelen die de werkgever kan nemen. Preventie is belangrijk omdat gehoorbeschadiging onomkeerbaar is. Met de Verbetercheck van de metaalsector kunnen werknemers kijken of hun werkplek aan de eisen voldoet.

Meer risico van arbeidsongevallen bij gehoorschade

Werknemers met lawaaislechthorendheid lopen meer kans betrokken te raken bij een arbeidsongeval, maar ook collega’s en omstanders. De werkgever moet de risico’s van geluid op het werk in kaart brengen en maatregelen nemen om blootstelling aan harde geluiden weg te nemen of te beperken door bijvoorbeeld:

  • aanschaf en gebruik van stillere machines;
  • ontwikkelen van stillere productiemethodes;
  • plaatsen van machines in geluiddempende kasten;
  • installeren van geluiddempende cabines om in te werken;
  • zo veel mogelijk beperken van de blootstellingsduur.

Als deze maatregelen (nog) niet mogelijk zijn of onvoldoende resultaat hebben, moet de werkgever persoonlijke beschermingsmiddelen (tool) ter beschikking stellen. Hij moet werknemers instructie geven over het gebruik ervan en controleren of werknemers ze gebruiken.