Beroepschrift indienen bij Belastingdienst

Maatwerkbrief

MS Word 52.39 kb

21-10-2019

Download deze tool
Bij een fiscaal geschil met de Belastingdienst kan het gebeuren dat de inspecteur een ingediend bezwaar tegen een opgelegde aanslag van de hand wijst. In dat geval kunt u een beroepsprocedure aanspannen bij de rechter. Hierbij moet u een beroepschrift indienen, dat u aan de hand van het onderstaande model kunt opstellen. Dit model gaat ervan uit dat het beroepschrift namens de belastingplichtige wordt ingediend door een ‘gemachtigde', zoals een advocaat of fiscalist.


Meer informatie over de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure vindt u in de toolbox Stap voor stap door de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure.