Stap voor stap door de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure

De Belastingdienst eist dat uw onderneming belasting betaalt. Inspecteurs van de Belastingdienst houden in de gaten of de fiscale regels correct zijn toegepast en dus of uw onderneming voldoende belasting heeft betaald. Vindt de inspecteur van niet, dan hangen u in de meeste gevallen extra kosten boven het hoofd.

Bent u het daar niet mee eens, dan kunt u bezwaar maken. Krijgt u nul op het rekest, dan kunt u achtereenvolgens in beroep gaan, in hoger beroep gaan en in cassatie gaan.

In deze toolbox vindt u de tools die u nodig heeft bij het instellen van een bezwaar of beroep, en informatie over het verloop van deze procedures.

 • 1

  Download de interactieve checklist

  Stap voor stap door de fiscale bezwaar- en beroepsprocedure

  Zo maakt u bezwaar en gaat u in beroep tegen de Belastingdienst

  Er zijn verschillende situaties waarbij uw onderneming het niet eens kan zijn met een beslissing van de Belastingdienst. Denk bijvoorbeeld aan een ontvangen aanslag, beschikking en/of boete. Als u in zo’n geval actie wilt ondernemen, kan dit in eerste instantie in de vorm van een bezwaar. In deze toolbox leest u hoe u een bezwaar indient en binnen welke termijn dit moet. Ook staat hier binnen welke termijn u antwoord moet krijgen van de Belastingdienst. Als u de beslissing op het bezwaar ontvangt en de uitkomst niet correct vindt, kunt u beroep en eventueel hoger beroep en cassatie instellen. Ook deze procedures staan uitgelegd, met de tools die u hierbij nodig kunt hebben.

 • 2

  Bezwaar tegen een aanslag, beschikking of boete van de fiscus

  Bezwaar en beroep tegen aanslag en boete

  Tool Bezwaar en beroep Publicatiedatum: 16-03-2022

  Leer met behulp van dit stappenplan hoe uw onderneming een fiscale procedure start, en hoe deze procedure verder verloopt.


  Wat kan ik doen tegen een boete van de Belastingdienst?

  Vraag & Antwoord Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 24-03-2023

  De Belastingdienst heeft mij een boete opgelegd omdat ik mijn aangifte te laat heb ingediend. Ik ben het niet eens met de boete, wat kan ik voor actie ondernemen?


  Standaard bezwaarschrift Belastingdienst

  Tool Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 24-03-2023

  Dien binnen zes weken na dagtekening van de aanslag een bezwaar in met behulp van deze handige maatwerkbrief.


  De verschoonbare termijnoverschrijding

  Verdiepingsartikel Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 24-04-2023

  Tegen een besluit van de Belastingdienst kunt u meestal bezwaar maken. Dat moet u dan wel binnen zes weken na de dagtekening van dat besluit indienen. Soms maakt u ook daarna nog een kans, maar alleen als het overschrijden van de termijn ‘verschoonbaar’ is. Dat is alleen zo als u écht niet in staat was om op tijd bezwaar te maken. En dat gaat verder dan pakweg ‘ik lag met griep op bed’.


  Bij bezwaar per mail moet fiscus herstelkans bieden

  Nieuws Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 19-04-2021

  Een belastingplichtige die een bezwaar per mail indient bij de Belastingdienst moet van de fiscus de mogelijkheid krijgen om het bezwaar alsnog schriftelijk in te sturen. Geeft de inspecteur de belastingplichtige de kans niet om dit verzuim te herstellen dan is het bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard.


  Verzoek via e-mail is pro forma bezwaarschrift

  Nieuws Bezwaar en beroep Publicatiedatum: 28-02-2014

  Mailt u de inspecteur om een gesprek aan te vragen over een aanslag die aan uw onderneming is opgelegd, dan moet de inspecteur dit aanmerken als een pro forma bezwaarschrift. Met name als blijkt dat hij uw schriftelijk bezwaarschrift niet heeft ontvangen. Dit heeft Hof Den Bosch onlangs aangegeven.


  Pro forma bezwaarschrift Belastingdienst

  Tool Bezwaar en beroep Publicatiedatum: 19-03-2021

  Gebruik dit pro forma bezwaarschrift als u niet voldoende tijd hebt om binnen de bezwaartermijn de redenen van uw bezwaar toe te lichten.


  Hoe bezwaar maken tegen een fiscale strafbeschikking?

  Vraag & Antwoord Bezwaar en beroep Publicatiedatum: 12-06-2020

  Onze onderneming heeft er nog geen gehad, maar wat kunnen we doen als we een fiscale strafbeschikking ontvangen en we het daarmee oneens zijn?


  Algemene beginselen van behoorlijk bestuur

  Infographic Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 24-03-2023

  De algemene beginselen van behoorlijk bestuur geven aan hoe de overheid zich moet gedragen ten opzichte van u. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt in formele en materiële beginselen van behoorlijk bestuur.


 • 3

  Het duurt erg lang voor u iets hoort van de Belastingdienst

  Hoe snel kan ik een beslissing van de Belastingdienst verwachten?

  Vraag & Antwoord Bezwaar en beroep Publicatiedatum: 28-04-2021

  Ik heb vandaag een bezwaar ingediend bij de Belastingdienst. Hoe snel kan ik een beslissing op mijn bezwaar verwachten?


  Mag een beslissing op een bezwaar zomaar uitgesteld worden?

  Vraag & Antwoord Bezwaar en beroep Publicatiedatum: 24-03-2023

  Onze onderneming heeft bezwaar gemaakt tegen een naheffingsaanslag loonheffingen. De beslissing hierover is uitgesteld. Kan dat zomaar?


  Wat kan ik doen om de fiscus tot een uitspraak op mijn bezwaar te dwingen?

  Vraag & Antwoord Bezwaar en beroep Publicatiedatum: 19-03-2021

  Ik heb binnen zes weken bezwaar ingediend tegen een aanslag omdat ik het daar niet mee eens was. Maar na twaalf weken heb ik nog steeds geen uitspraak ontvangen. Wat kan ik doen om de fiscus tot een uitspraak op mijn bezwaar te dwingen?


  Actie ondernemen als afhandeling bezwaar te lang duurt

  Nieuws Bezwaar en beroep Publicatiedatum: 13-08-2020

  Belastingplichtigen die een bezwaar hebben ingediend waarop de inspecteur maar geen antwoord stuurt kunnen tegen het niet op tijd nemen van het besluit in beroep gaan. Maar daar moeten ze dan zelf ook niet al te lang mee wachten. Een termijn van drie jaar is volgens de rechter te lang.


 • 4

  In beroep, hoger beroep en cassatie gaan tegen een uitspraak

  In beroep tegen de Belastingdienst

  Tool Bezwaar en beroep Publicatiedatum: 26-03-2021

  In dit stappenplan staat het verloop van een fiscale beroepsprocedure uitgelegd, met bij elke stap uitgelegd wat u moet doen of weten.


  Beroepschrift indienen bij Belastingdienst

  Tool Bezwaar en beroep Publicatiedatum: 24-03-2023

  Heeft u een fiscaal geschil met de Belastingdienst en wilt u bezwaar indienen tegen de opgelegde aanslag? Dit model biedt hulp.


  Beroep instellen via e-mail mist doel

  Nieuws Bezwaar en beroep Publicatiedatum: 27-07-2020

  Belastingplichtigen kunnen bij de rechter in beroep gaan tegen een besluit van de Belastingdienst. In zo’n geval doen zij er wel goed aan om duidelijk te vermelden dat het om een 'beroepschrift' gaat. Anders kan het zomaar zijn dat zij de mogelijkheid voor een beoordeling door de rechter verspelen, blijkt uit een recente uitspraak.


  Wat houdt een verzoek om een voorlopige voorziening in?

  Vraag & Antwoord Bezwaar en beroep Publicatiedatum: 17-05-2021

  Wat houdt precies een verzoek om een voorlopige voorziening in?


  Geen indexatie kosten griffierechten voor 2023

  Nieuws Ondernemingsrecht Publicatiedatum: 13-01-2023

  In 2023 worden de griffierechten niet geïndexeerd. De bedragen blijven gelijk aan die van 2022. Dit is in lijn met de wens van het kabinet om het recht toegankelijker te maken. Het kabinet werkt aan de Wet verlaging griffierechten, waarmee de griffierechten voor het civiele recht en het bestuursrecht voor de meeste categorieën met 25% worden verlaagd.


  Welke kosten komen er kijken bij een rechtszaak?

  Verdiepingsartikel Ondernemingsrecht Publicatiedatum: 09-12-2022

  Of u nu zelf een procedure start of door een ander voor de rechter gesleept wordt, en of u nu wint of verliest: procederen is altijd duur. Maar hoe duur is duur? En waarom is het vooraf zo moeilijk te voorspellen wat de gerechtelijke procedure uw onderneming uiteindelijk gaat kosten?


  Heb ik een advocaat nodig als ik in beroep ga?

  Vraag & Antwoord Bezwaar en beroep Publicatiedatum: 01-05-2023

  Mijn bezwaar is afgewezen door de Belastingdienst en ik overweeg in beroep te gaan. Heb ik dan een advocaat nodig?


  Voorbeeld machtiging voor bijstand bij procedure

  Tool Bezwaar en beroep Publicatiedatum: 03-03-2021

  Machtig uw vertegenwoordiger (als die geen advocaat is) bij een bestuursrechtelijke beroepsprocedure, bijvoorbeeld met de Belastingdienst.


  Civiele rechter moet afgaan op wat procespartijen te berde brengen

  Verdiepingsartikel Ondernemingsrecht Publicatiedatum: 24-03-2023

  Hoe wint u een rechtszaak? Op basis van de feiten. U wint een zaak niet met juridische slimmigheidjes of wetsartikelen die alleen uw advocaat heeft weten te vinden. U wint door de rechter de feiten onder de neus te wrijven. Dat klinkt simpel en dat is het ook, als u weet hoe het rechtssysteem werkt en weet wat precies de rol van de rechter is.


  In bezwaar en beroep bij de Belastingdienst en de rechter

  Infographic Contact met de Belastingdienst Publicatiedatum: 18-04-2023

  Als u het niet eens bent met een ontvangen aanslag, beschikking en/of boete, kunt u een bezwaarschrift indienen bij de Belastingdienst. Wordt dat afgewezen, dan zijn er nog vervolgstappen mogelijk. Bekijk in deze infographic de procedure.


 • 5

  Meer informatie

  E-training Contact met de Belastingdienst

  E-training 8 modules

  Iedere onderneming heeft te maken met allerlei fiscale regels die niet altijd even duidelijk zijn. Vaak zijn dan ook verschillende interpretaties mogelijk. Voor een antwoord op uw fiscale vragen kijkt u waarschijnlijk regelmatig op de website van de Belastingdienst of belt u met de BelastingTelefoon. Zo zijn er nog legio andere manieren waarop u kunt communiceren met de fiscus. Deze e-training leert u uw rechten en plichten wanneer u contact heeft met de Belastingdienst.


  Kansen en valkuilen in de bezwaarprocedure

  Training 1 bijeenkomst (2 dagdelen)

  Als u het niet eens bent met de hoogte van een belastingaanslag, heeft u de mogelijkheid om in bezwaar te gaan. Voor de bezwaarfase geldt: nieuwe ronde, nieuwe kansen. De bezwaarfase is de laatste gelegenheid om er met de inspecteur uit te komen. Lukt dat niet dan wacht een tijdrovende en kostbare beroepsprocedure. Kennis van de formele aspecten van de bezwaarprocedure is een must om een goed resultaat te bereiken. Tijdens de training Kansen en valkuilen in de bezwaarprocedure doet u de kennis en vaardigheden op voor het indienen van een succesvol bezwaar en krijgt u de nodige praktische tips.