Begroten en budgetteren

Waar geld binnenkomt en uitgegeven wordt, moet u een overzicht hebben om een gezonde organisatie te houden. Dat overzicht kunt u houden door een begroting op te stellen. Hierbij legt u op een afgesproken moment in het jaar vast hoeveel u verwacht uit te gaan geven en hoeveel inkomsten u denkt te hebben.

Het is verstandig om de begroting in de loop van een jaar een paar keer te vergelijken met de werkelijke stand van zaken, zodat tussentijds ingegrepen kan worden. U loopt anders achter de feiten aan en dat is altijd een slechte zaak.

Nieuws

Denkfouten bij tijdpad en kostenplaatje project

04-07-2024

Bij het maken van een projectplanning en projectbegroting kunnen heel wat denkfouten om de hoek komen kijken. Hierdoor blijken het tijdpad e...

Proactief beheer uitgaven van organisaties belangrijk

14-06-2024

Vaak komen declaraties op het bordje van de financiële afdeling. Dat betekent dat dit geld door collega’s al is uitgegeven en daar niets mee...

Keuze voor OR-budget vraagt om zorgvuldige afweging

05-06-2024

De organisatie betaalt de kosten die de ondernemingsraad (OR) moet maken om zijn taken uit te voeren. Besluiten OR en bestuurder om de OR ee...

Financiële OR-commissie nuttig voor OR en bestuurder

31-05-2024

Een ondernemingsraad die betrokken wil zijn bij het financiële beleid, doet er verstandig aan om een financiële commissie in te stellen. Zo’...