Begroten en budgetteren

Waar geld binnenkomt en uitgegeven wordt, moet u een overzicht hebben om een gezonde organisatie te houden. Dat overzicht kunt u houden door een begroting op te stellen. Hierbij legt u op een afgesproken moment in het jaar vast hoeveel u verwacht uit te gaan geven en hoeveel inkomsten u denkt te hebben.

Het is verstandig om de begroting in de loop van een jaar een paar keer te vergelijken met de werkelijke stand van zaken, zodat tussentijds ingegrepen kan worden. U loopt anders achter de feiten aan en dat is altijd een slechte zaak.

Nieuws

Budgetteringsvormen per organisatieonderdeel

21-02-2023

Elke onderneming kan ervoor kiezen om al dan niet te budgetteren. Voor elk organisatieonderdeel (responsibility center) is het mogelijk om e...

Liquiditeitsbegroting biedt meerwaarde voor onderneming

29-11-2022

Een liquiditeitsbegroting kan van toegevoegde waarde zijn voor een onderneming. Een ondernemer kan hiermee bepalen of er genoeg geld beschik...

Arbojaarverslag geeft inzicht en richting aan preventie

10-11-2022

Het maken van een arbojaarverslag is een goede manier om terug te blikken op de arbo-ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Daarin kunnen ve...

Omzetprognoses stimuleren winstgevender beleid

07-10-2022

Een omzetprognose is een techniek van management accounting die geheel vormvrij en flexibel is. Dit betekent dat de prognose op verschillend...

Recent verschenen

Budgetten goed en efficiënt bewaken

verdiepingsartikel | 09-05-2023

De voordelen van rolling forecasting

verdiepingsartikel | 01-03-2023

Het juiste geldpotje bij het juiste project

verdiepingsartikel | 17-02-2023

Prognose van de omzet opstellen

verdiepingsartikel | 05-10-2022