Werknemers Picnic stemmen in met eigen cao

Een ruime meerderheid van de werknemers van online supermarkt Picnic heeft ingestemd met de cao die Picnic onlangs afsloot met vakbond De Unie. Alle werknemers konden meedenken en hun stem uitbrengen bij de totstandkoming van de cao. Het arbeidsvoorwaardenpakket gaat per direct in.

22 april 2020 | Door redactie

Opvallend is de manier waarop de cao tot stand kwam. Vakbond De Unie zette hierbij de Digi-C-methode in, een onderzoeksmethode die De Unie enkele jaren geleden introduceerde om alle werknemers bij de cao-onderhandelingen te betrekken. In tegenstelling tot traditionele cao-onderhandelingen, waar alleen vakbondsleden kunnen aangeven wat zij graag in de cao geregeld willen zien, kunnen bij Digi-C alle werknemers dit via panels of een digitaal platform aangeven.

Alle werknemers konden stem uitbrengen bij nieuwe cao

Op 10 april presenteerden Picnic en vakbond De Unie het onderhandelingsresultaat. Vervolgens organiseerde Picnic op alle 42 locaties webinars, waarbij werknemers informatie kregen en live vragen konden stellen over het arbeidsvoorwaardenpakket. Afgelopen week konden alle Picnic-werknemers hun stem uitbrengen over de nieuwe cao, die van toepassing wordt op alle circa 4.000 werknemers van Picnic.

Werknemers gaan er flink op vooruit

Dankzij de cao gaan de werknemers van Picnic er flink op vooruit. Zo krijgen zij over 2 jaar tijd een loonsverhoging van 6% en kunnen zij na maximaal 2 jaar een vast contract krijgen. Daarnaast krijgt iedere werknemer een scholingsbudget van €300 in 2021 en daarna jaarlijks €200. Ook bij de roosterindeling komt Picnic de werknemers tegemoet. Waar veel e-commercebedrijven in de cao geregeld hebben dat roosters uiterlijk 24 uur van tevoren bekend moeten zijn, houdt Picnic een termijn van 4 dagen aan, conform de WAB-richtlijn.

Picnic niet gehouden aan supermarkt-cao

Picnic is de eerste online supermarkt met een eigen cao. De online supermarkt kreeg eerder veel kritiek, omdat het personeel niet onder de cao voor het Levensmiddelenbedrijf viel. Vakbond FNV spande vorig jaar een rechtszaak aan om af te dwingen dat de organisatie zich zou aansluiten bij de supermarkt-cao, maar verloor deze zaak. De rechter oordeelde dat Picnic zich niet hoeft te houden aan de cao voor het Levensmiddelenbedrijf, die geldt voor ‘normale’ supermarkten. De afwijkende organisatiestructuur, waarbij de bedrijfsactiviteiten zijn verdeeld over 10 vennootschappen, gaf hierbij de doorslag.

Overkoepelende OR is verstandig als organisatie meer ondernemingsraden heeft

Als een organisatie uit meer vennootschappen bestaat en in totaal meer dan 50 werknemers telt, zoals bij Picnic het geval is, kan de ondernemer voor alle of voor enkele van die bedrijven tezamen een gemeenschappelijke ondernemingsraad instellen (artikel 3 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)). Hij kan voor de verschillende bedrijfsonderdelen ook zogeheten onderdeelsondernemingsraden instellen. Als een organisatie meer ondernemingsraden heeft, is het verstandig om ook een overkoepelende OR in te stellen, bijvoorbeeld een groepsondernemingsraad (GOR) of een centrale ondernemingsraad (COR) (artikel 33 WOR).
Rechtbank Amsterdam, 3 december 2019, ECLI (verkort): 8968