Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is de laatste grote aanpassing in het arbeidsrecht geweest, die per 2020 onder meer een aantal tekortkomingen van de Wet werk en zekerheid moest repareren. De WAB was geen op zichzelf staande wet, maar een reeks wijzigingen in verschillende wetten. De WAB heeft onder meer gevolgen gehad voor:

 

Nieuws

Zeldzaam ontslag op cumulatiegrond van WAB

20-10-2023

Een werknemer ontslaan wegens verwijtbaar handelen of een ernstig verstoorde arbeidsverhouding is bepaald geen sinecure. Als deze ontslaggro...

Actualisatie kennisdocument premiedifferentiatie WW

28-09-2023

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de nieuwe versie van het kennisdocument premiedifferentiatie WW gepubliceerd...

Geen extra loon voor oproepkracht na afwijzen urenaanbod

07-02-2023

Werkgevers zijn verplicht om oproepkrachten na een jaar werk een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Oproepkrachten mogen dat aanbo...

Per 2023 nog geen nieuwe regels WW-premie bij urenuitbreiding

05-12-2022

Werkgevers kunnen ook in het jaar 2023 een lage premie voor de Werkloosheidswet (WW) betalen over een tijdelijke urenuitbreiding van een vas...

Recent verschenen