Fiscus ziet computercrash escortbureau niet als overmacht

3 oktober 2017 | Door redactie

Een ondernemer die door een computercrash niet alle benodigde gegevens inlevert bij de Belastingdienst, kan zich niet beroepen op overmacht. Dan had die ondernemer maar een back-up moeten maken, aldus de rechtbank in Haarlem. De naheffingsaanslag bleef dus in stand.

De rechter boog zich in deze zaak over een geschil tussen de Belastingdienst en een escortbureau. De onderneming sprak eerder met de fiscus af dat zij over de aan de sekswerkers betaalde vergoedingen loonbelasting en premies volksverzekeringen zou inhouden. Om te checken of aan die afspraken voldaan werd, stelde de inspecteur een boekenonderzoek (tools) in.

Gecrashte computer gaat de vuilnisbak in

Maar de ondernemer kon niet alle gevraagde stukken leveren. Zo ontbraken de overzichten van de gewerkte uren per escortdame. Volgens het bureau kwam dat doordat de computer waarop de digitale administratie stond het had begeven. Er was nog wel geprobeerd om de gegevens nog van de harde schijf te halen, maar dat was niet gelukt. Vervolgens had de ondernemer de computer in de vuilnisbak gegooid. Een geval van overmacht volgens de ondernemer. En alle gegevens die wel beschikbaar waren, waren ook al ingeleverd bij de fiscus. De ondernemer vond dus dat er wél was voldaan aan de informatieplicht.
De inspecteur bracht daar tegenin dat de ondernemer er zelf voor had moeten zorgen dat er een back-up (tools) was. Op basis van een eigen schatting kwam hij tot een naheffingsaanslag van zo’n vier ton.

Rechter vindt naheffingsaanslagen terecht

De rechter zat op dezelfde lijn als de inspecteur. Dat er geen back-up was van de gegevens, lag ‘in de risicosfeer van de onderneming’. Het beroep op overmacht veegde de rechtbank daarom van tafel. Wat de onderneming wel aan informatie had aangeleverd, was onvoldoende om aan te tonen dat de schattingen van de inspecteur niet klopten. De naheffingsaanslagen (tool) bleven daarom in stand. De rechtbank matigde nog wel de vergrijpboetes, omdat er een te lange tijd zat tussen de aankondiging van de boetes en het moment van de uitspraak.
Rechtbank Noord-Holland, 15 september 2017, ECLI (verkort): 7655

Bijlagen bij dit bericht

Belastingcontrole
E-learning | VideoCollege 10 minuten