Inkeerregeling gaat de prullenbak in

19 januari 2017 | Door redactie

Staatssecretaris Wiebes heeft een aantal maatregelen aan de Tweede Kamer gepresenteerd om internationale belastingontduiking tegen te gaan. Eén van die maatregelen is de afschaffing van de inkeerregeling voor zwartspaarders.

De aangekondigde maatregelen moeten de internationale fiscale constructies die gebruikt worden om belasting te ontduiken aanpakken. Het gaat om zowel internationale als nationale maatregelen. Bij de nationale maatregelen gaat het om:

  • Het afschaffen van de inkeerregeling; de boete voor ‘zelfmelders’ wordt maximaal 120% van de niet-betaalde belasting en voor belastingplichtigen die betrapt worden 300%. De tweejaarsperiode waarin nog ingekeerd kon worden zonder straf vervalt hierdoor dus ook.
  • Het aanpassen van het verschoningsrecht; het verschoningsrecht voor advocaten en notarissen wil Wiebes inperken.
  • Het aanpakken van aandelen aan toonder; het anoniem blijven van aandeelhouders kan leiden tot misbruik, belastingontduiking en witwassen. Daarom moet het achterhalen van deze aandeelhouders makkelijker worden.
  • Aanpak van constructies in de invordering: Wiebes wil de mogelijkheden tot aansprakelijkheidstelling verruimen, de vervallen verplichting tot heropening vereffenen en de informatieverplichting aansprakelijken uitbreiden.
  • Het openbaar maken van opgelegde vergrijpboetes (tool) aan adviseurs die hebben meegewerkt aan belastingontduiking.

Opstellen van een zwarte lijst

Voor wat betreft de internationale maatregelen gaat het om:

  • Het opstellen van een zwarte lijst; het gaat hier dan om een lijst van jurisdicties die niet meewerken op het gebied van belastingen.
  • De transparantie moet toenemen; de toegang tot informatie, uitwisseling van informatie en toezicht op de wijze waarop landen deze afspraken nakomen moet verbeteren waardoor er minder zich in het buitenland bevindend vermogen buiten het zicht van de fiscus blijft.